NAKLADATELSTVÍ ODBORNÉ LITERATURY PUBLISHER OF SPECIALIZED BOOKS VERLAG FÜR FACHLITERATUR 
IMPRESSUM
© 2003-2017 Nakladatelství Eva Rozkotová
IMPRINT Nakladatelství Eva Rozkotová Na Ptačí skále 547/1 266 01  Beroun – Město IČ:69473757 DIČ:CZ5851170798 e-mail: eva(at)rozkotova.com tel.+420 731 188 211 www:www.rozkotova.com (Výraz (at) ve výše uvedené e-mailové adrese nahrazuje znak @ z důvodu omezení robotizovaných spamových aktivit.)   AUTORSKÉ PRÁVO Copyright 2015 Nakladatelství Eva Rozkotová Provozovatel internetových stránek: Nakladatelství Eva Rozkotová Za redakci jsou odpovědní: Dr. František Rozkot, Eva Rozkotová Veškerý obsah těchto internetových stránek podléhá autorskému právu a dalším zákonům. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Nakladatelství Eva Rozkotová se obsah internetových stránek nesmí kopírovat, ukládat ani zpřístupňovat třetí straně, měnit, rozšiřovat nebo používat na jiných webových stránkách.  Veškerý obsah podléhá autorskému právu. Všechna loga jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků práv. Nakladatelství Eva Rozkotová si výslovně vyhrazuje svá práva – obzvláště práva autorská, ochranné známky, průmyslové vzory. COOKIES A AKTIVNÍ PRVKY Stránky nakladatelství používají pro svoji správnou funkci tzv. cookies a aktivní prvky pro přístup k databázovým záznamům. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Veškeré osobní údaje zákazníků jsou zaznamenávány výlučně pro účetní evidence dle zákona, jsou přísně důvěrné a nejsou využívány pro nespecifické marketingové účely ani předávány třetím osobám. OMEZENÍ RUČENÍ Veškeré údaje na těchto internetových stránkách byly připraveny s co největší svědomitostí a slouží výhradně k tomu, aby informovaly své návštěvníky. Nakladatelství Eva Rozkotová neručí za  aktuálnost, správnost, spolehlivost a úplnost  poskytnutých informací jakož i za  bezporuchový přístup na tyto internetové stránky. V souladu se s právními předpisy ručí Nakladatelství Eva Rozkotová pouze za škody způsobené úmyslně, nikoliv však za ty, které byly způsobeny používáním internetových stránek a poskytovaných informací nebo používáním možných nesprávných nebo neúplných informací. Veškeré údaje zveřejněné na internetových stránkách jsou jen rámcové informace; nakladatelství Eva Rozkotová si výslovně vyhrazuje právo měnit bez zvláštního ohlášení části nebo  celá oznámení  internetových stránek. Za aktuálnost, správnost, spolehlivost a úplnost dat nepřebírá Nakladatelství Eva Rozkotová žádnou zodpovědnost. Internetové stránky nakladatelství obsahují odkazy (linky) na třetí strany, na jejichž internetové nakladatelství nemá žádný vliv. Veškerá zodpovědnost a záruka nakladatelství ve věci takových  webových stránek je vyloučena. To samé platí pro případný nezákonný obsah takových stránek, od kterého se Nakladatelství Eva Rozkotová výslovně distancuje.