.
.č. 31: Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
Mergers und Acquisitions im tschechischen, europäischen und deutschen Recht
......
Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov
Sammeland aus dem Symposion der Juristischen Falultäten der Karlsuniversität Prag und Ludwig-Maximilians-Universität München
......
Autor :
Luboš Tichý (ed.)
ISBN :
80-85889-84-0
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Sborník vychází vstříc především jevu, který je příznačný pro obchodní právo. Mapuje spojování podniků a jeho některé právní následky. Fúze podniků je analyzována jak z hlediska práva obchodních společností, tak práva kartelového, pracovního a dále i mezinárodního kartelového práva a mezinárodního práva soukromého v šesti příspěvcích z perspektivy právních oborů, které jsou pro fúzi relevantní.
Autory jednotlivých příspěvků jsou experti v jednotlivých právních oborech, a to profesorů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Univerzity Masarykovy v Brně a Univerzity Ludwiga Maxmiliana v Mnichově, a dvou praktiků.
Sborník obsahuje všechny příspěvky v českém a německém jazyce, jeden příspěvek je uveřejněn v češtině a angličtině.

OBSAH/INHALT

Předmluva/Vorwort

Prodej podniku s cizím prvkem
Internationaler Unternehmenskauf aus der kollisionsrechtlichen Perspektive des tschechischen Rechts
Luboš Tichý

Ochrana zaměstnance při přechodu podniku
Arbeitnehmerschutz beim Betriebs- und Unternehmensübergang
Lorenz Fastrich

Zahraniční fúze soutěžitelů v české advokátní praxi
Ausländische Zusammenschlüsse der Wettbewerber in der tschechischen anwaltlichen Praxis
Martin Nedělka

Kontrola fúzí v budoucím mezinárodním kartelovém právu
Die Zusammenschlusskontrolle in einem zukünftigen internationalen Kartellrecht
Josef Drexl

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a kontrola fúzí
Report on the Work of the Czech Office for the Protection of Competition
Robert Neruda

Seznam autorů/Autorenverzeichnis

Mohlo by Vás zajímat:

Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii. Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich und in der Europäischen Union
Luboš Tichý (ed.)