.
.Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století
......
nové pohledy a jejich specifikace
......
Autor :
Aleš Gerloch (hlavní redaktor)
ISBN :
978-80-87146-26-2
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Tato publikace je napsána v ruském jazyce.

OBSAH

I. Právní regulace, hodnoty a účely v podmínkách pluralismu moci

Právní metody boje s následky světové ekonomické krize
Alexandr I. Bastrykin
Pluralismus moci a právní řád České republiky
Aleš Gerloch
Ústavní hodnoty západního světa a národní regulace
Danila V. Rybin
O vztahu svobody, regulace a deregulace v soudobém právu
Pavel Maršálek

II. Problematika právní regulace z pohledu právního statusu jedince

Občanské svobody a vyvažování ústavních hodnot v praxi Ústavního soudu Ruské federace
Maxim T. Timofeyev
Vývoj státního občanství v legislativě České republiky
Jiří Hřebejk
Garance uskutečňování osobních práv a svobod a způsoby jejich ochrany v Rusku
Jekaťerina A. Bobrovskaja
Daňový systém České republiky po vstupu do Evropské unie
Hana Marková

III. Jednotlivec a stát v evropském a mezinárodním kontextu

Proměny vztahu jedince a státu v trestním řízení, prolínání adversárních a inkvizičních prvků v evropských zemích
Michal Tomášek
Vzájemná závislost bezpečností států a jednotlivců v mezinárodních vztazích
Jan Ondřej
K problematice interpretace vybraných zásad mezinárodního práva
Jana El Dunia

Mohlo by Vás zajímat:

Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
Aleš Gerloch (ed.)