.
.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2012
......
Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševního vlastnictví a revizi aplikační praxe
......
Autor :
Jan Kříž a kol.
ISBN :
978-80-87146-70-5
Řada :
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Vydáno pro :
.
OBSAH

VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH ZKRATKY

STATĚ

K vývoji aplikační praxe ohledně práva na informace v oblasti průmyslových práv
Tomáš Dobřichovský

To pay or not to pay, that is always the question! After hotel rooms and dental practice comes spa establishment (Case comment – CJEU C-351/12)
Kateřina Štechová, Petra Žikovská

Elektronická data a cloud computing z pohledu autorského práva a ochrany osobních údajů
Zuzana Císařová

Elektronické knihy chráněné autorským právem a jejich užití v rámci knihoven
Barbora Kroftová


Téměř deset let aplikace provizorního systému nucených licencí pro export léčiv do rozvojových zemí: nepříliš uspokojivé výsledky?
Adan Zahálka

Mohlo by Vás zajímat:

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2011
Jan Kříž a kol.