.
.č. 04: Přehled dějin vietnamského práva
......
......
Autor :
Michal Tomášek
ISBN :
978-80-87146-01-9
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Autorská předmluva

1. Od nejstarších dob do čínské anexe (do roku 111 př. Kr.)
1.1 Formování státnosti
1.2 Stát Au Lac (258 – 179 př. Kr.)
1.3 Stát Nam Viet (210 – 111 př. Kr.)

2. Právo v období „severní závislosti“ (111 př. – Kr. 939)
2.1 Struktura výkonu čínské správy
2.2 Vývoj právní ideologie
2.3 Systém veřejného práva
2.4 Vývoj soukromého práva

3. Budování práva samostatného státu (939 – 1407)
3.1 Právní ideologie samostatného státu
3.2 Charakteristika práva období samostatnosti
3.3 Systém státní správy
3.4 Vývoj kodifikace
3.5 Vývoj soukromého práva

4. Právo období druhé čínské okupace (1407 – 1428)
4.1 Krize samostatného vietnamského státu
4.2 Asimilace vietnamského práva
4.3 Počátky ekonomického práva

5. Právo obnoveného centralizovaného státu (1428 – 1627)
5.1 Právní ideologie obnoveného státu
5.2 Systém státní správy a systém půdních vztahů
5.3 Vývoj kodifikace
5.3.1 Typy kodifikace
5.3.2 Kodifikace trestního práva
5.3.3 Kodifikace závazkového, věcného a dědického práva
5.3.4 Kodifikace rodinného a manželského práva
5.3.5 Kodifikace procesního práva

6. Krize vietnamského národního práva (1627 – 1858)
6.1 Pronikání křesťanství
6.2 Systém státní správy a systém půdních vztahů
6.3 Vývoj kodifikace
6.4 Soudnictví

7. Vietnamské právo pod francouzskou nadvládou (1858 – 1945)
7.1 Organizace státní správy
7.2 Aplikace práva
7.3 Soudnictví
8. Současné vietnamské právo (od roku 1945)
8.1 Vietnamské právo v době rozdělení země (1945 – 1976)
8.1.1 Právo Vietnamské demokratické republiky
8.1.2 Právo Republiky Vietnam
8.2 Vietnamské právo po znovusjednocení země (od roku 1976)

Základní odborná literatura

Mohlo by Vás zajímat:

Přehled dějin japonského práva
Michal Tomášek