.
.č. 56: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe
......
......
Autor :
Ivan Halász
ISBN :
978-80-87146-86-6
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Cílem dané monografie je přiblížit čtenářům vznik a postupný vývoj právní a institucionální péče tzv. mateřských zemí o své krajanské menšiny žijící v zahraničí. Práce se věnuje hlavně středoevropskému prostoru a jeho hlavním národům, které v současnosti disponují vlastní státností. Primárně se jedná o českou, maďarskou, polskou a slovenskou krajanskou politiku a její legislativní zázemí.

OBSAH

1. Predslov – štruktúra práce a jej ciele

2. Terminologický úvod

3. Vývoj chápania národa a národného politického
spoločenstva v stredoeurópskom priestore
  3.1 Vývoj chápania prirodzeného a politického národa v českom
  prostredí pred rokom 1918
  3.2 Spory o interpretáciu československého národa
  3.3 Vývoj chápania národa v povojnovom a socialistickom Československu
  3.4 Chápanie národa v českom ústavnoprávnom kontexte po roku 1989
  3.5 Slovenský národný vývoj a otázka interpretácie národa
  v dlhom 19. storočí
  3.6 Slovensko a slovenská identita v 20. storočí
  3.7 Slovenská ústava z roku 1992 a pojem národa
  3.8 Vývoj chápania poľského národa a poľskosti v období pred rokom 1918
  3.9 Obnovené Poľsko po roku 1918 a vývoj chápania poľského národa v politike a práve
  3.10 Nová poľská ústava z roku 1997 a formulácia politického národa
  3.11 Maďarský národný vývoj a vznik modernej národnej ideológie
  3.12 Národný alebo šľachtický liberalizmus?
  3.13 Maďarský národný liberalizmus, národnostná otázka a pokus o vytvorenie koncepcie jednotného politického národa
  3.14 Vývoj chápania národa v maďarskom politickom a spoločenskom kontexte po roku 1918
  3.15 Otázka národa a maďarské verejné právo
  3.16 Koncepcia národa v Základnom zákone Maďarska z roku 2011

4. Krátka história starostlivosti o krajanov pred rokom 1989
  4.1 Krajanská problematika pred rokom 1918
  4.2 Regulácia vysťahovalectva a krajania
  4.3 Medzivojnové obdobie a krajanská politika

5. Starostlivosť o krajanov po roku 1989
  5.1 Renesancia krajanskej politiky po roku 1989
  5.2 Nové demokratické ústavy a zahraniční krajania
  5.3 Všeobecné charakteristiky krajanských zákonov ako nového typu právnych noriem

6. Krajanská legislatíva a politika jednotlivých stredoeurópskych štátov po roku 1989
  6.1 Česká republika a krajania
  6.2 Lužickosrbský problém a česká krajanská politika
  6.3 Maďarská krajanská politika a jej dilemy
  6.4 Slovenské krajanské zákony (1997, 2005) a starostlivosť o krajanov
  6.5 Poľský krajanský zákon a politika
  6.6 Repatriačná politika a krajania

7. Reprezentácia záujmov krajanov v materskej krajine a jej
inštitucionálne zázemie

8. Medzinárodné právo a krajanská problematika

Mohlo by Vás zajímat:

Právní postavení náboženských menšin
Harald Christian Scheu, Jakub Kříž, Kateřina Děkanovská (eds.)