.
.Czech Yearbook of International Law - 2010
......
Česká ročenka mezinárodního práva (rok 2010)
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-904209-7-7
Řada :
Mezinárodní právo
Vydáno pro :
.
Po čtyřiceti letech od zániku Časopisu pro mezinárodní právo a po necelých dvaceti letech od ukončení vydávání Studií z mezinárodního práva se česká i zahraniční odborná veřejnost konečně dočkala České ročenky mezinárodního práva - 2010), která vyšla v anglickém jazyce.

Tato kniha je po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena zejména na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného. Rovněž obsahuje i příspěvky ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo).

Obsah publikace se týká širokého okruhu témat, kterými jsou mimo jiné: historie české nauky mezinárodního práva, Lisabonská smlouva v České republice, humanitární právo v boji proti terorismu, odpovědnost za ochranu (R2P) a humanitární intervence, ozbrojené konflikty a použití síly, zákaz najímání dětských vojáků, konzultativní status ve Smlouvě o Antarktidě, mezinárodněprávní instrumenty ochrany životního prostředí Antarktidy, debata o ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu v České republice, neúspěšné stížnosti proti ČR před Evropským soudem pro lidská práva a e-learning při výuce mezinárodního práva.

OBSAH/CONTENTS

I. Studies
  The History and Developments of the Czech Doctrine of International Law
  Pavel Šturma

  The Quest of the Lisbon Treaty in the Czech Republic
  and Some of the Changes it Introduces in EU Primary Law
  Emil Ruffer


  Consequences of the Application of International Humanitarian Law in the Struggle Against Terrorism
  Paul Tavernier

II. Czech Views on International Law
  The Responsibility to Protect – New Beginning or End of the Road for Humanitarian Intervention?
  Veronika Bílková

  Armed Conflicts and the Use of Force
  Josef Mrázek

  Prohibition of Recruiting Child Soldiers and/or Achievable Obligations?
  Stanislava Hýbnerová

  Human Rights During an Investigation – a New Conception Within ICC Statute
  Pavel Bureš

  Rules of Engagement – Some Basic Questions and Current Issues
  Martin Faix

  Consultative Status under the Antarctic Treaty
  Pavel Sladký

  International Legal Instruments for the Environmental Protection of Antarctica
  Ondřej Vícha

  Albanian Lustration Act, its Constitutional and International Law Pros and Cons
  Vladimír Balaš

III. International Law in the Czech Republic
  Monitoring International Obligations: The Czech Republic
  under the Supervision of the Council of Europe Language Charter
  Mahulena Hofmannová

  Debate on the Ratification of the Rome Statute of the ICC
  in the Czech Republic
  Zuzana Trávníčková

  The Invisible Majority: the Unsuccessful Applications against the Czech Republic before the European Court of Human Rights
  Lubomír Majerčík

  Some Thoughts about e-learning in Teaching International Law
  Jan Ondřej – Milan Hála – Vladimír Přech

  Teaching Public International Law Through a Clinical Method of Teaching?
  Věra Honusková

IV. Czech Practice of International Law
  Codification and Progressive Development of International Law
  [The Czech Statements in the Sixth Committee on the Report of the ILC (2009)]
  (ed. Pavel Šturma)

V. Book Reviews
  P. Šurma, S. Hýbnerová, J. Ondřej, V. Balaš, V. Bílková, V. Honusková:

  Competing Jurisdiction of International Judicial Bodies
  Jana Ondrovičová
  R. Falk: The costs of War – International Law, the UN
  and World Order after Iraq
  Lukáš Hoder

  V. Bílková: Responsibility to Protect: New Hope or Old Hypocrisy?
  Šárka Matějková

  R. Petráš, H. Petrův, H. Ch. Scheu (eds.): Minorities and Law in the Czech Republic [Menšiny a právo v České republice]
  Věra Honusková

  J. Ondřej: Public, Private International Law and International Trade Law
  Jana Ondrovičová

VI. Survey of Czech International Law
  Z. Trávníčková

Mohlo by Vás zajímat:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková