.
.č. 59: VII. Konference studentské vědecké odborné činnosti
......
......
Autor :
Pavel Šturma, Karolina Žákovská (eds.)
ISBN :
978-80-87975-12-1
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tento sborník přináší práce studentů doktorského studia z fakultního kola SVOČ, které probíhalo v květnu a červnu 2014 na PF UK v Praze.

OBSAH

PRÁCE Z TRESTNÍHO PRÁVA

Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob
Katarína Danková

Kyberkriminalita dnes
Kateřina Kudrlová

Zákon o obětech trestných činů de lege ferenda
Vladimír Pelc

VYBRANÉ ASPEKTY KRIMINALITY MLÁDEŽE
Gangy a delikventní skupiny mládeže
Lenka Pošíková

K otázce vztahu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) TrŘ a ústavní stížnosti v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu
Michal Sýkora

PRÁCE Z EVROPSKÉHO A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
Svěřenské fondy jako fondy investiční
Martin Hobza

Vznik úřadu obhájce jakožto pátého orgánu Mezinárodního trestního soudu?
Radka Kryslová

European International Investment Policy – Financial Responsibility in the Investor-State Dispute Settlement
Tomáš Lipták

Jak správně sjednat a ukončit dohodu o konkurenční doložce v pracovněprávním vztahu
Daniel Maroušek

Ústavní žaloba proti prezidentu republiky
Pavel Mlíkovský

Daňové aspekty práva stavby
Věra Prokůpková

Interpretace pojmu pozemek pro účely DPH po rekodifikaci soukromého práva
Milan Tomíček

Mohlo by Vás zajímat:

Český právní řád a ochrana kyberprostoru
Tomáš Gřivna (red.), Marie Vanduchová, Václav Jirovský (rec.)