.
.Odpovědnost státu za legislativní újmu
......
Staatshaftung für legislatives Unrecht
......
Autor :
Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al.
ISBN :
978-80-87488-08-9
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Soubor studií obsažených v této publikaci má monografický charakter, přičemž jednotlivé studie jsou analýzou relevantních aspektů problematiky odpovědnosti státu za škodu z pohledu tří členských států EU – České republiky, Německa a Rakouska.

OBSAH/INHALT

I. Základy/Grundlagen
Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení
Staatshaftung für legislatives Unrecht. Begriff, Bedeutung und Lösungsvorschlag
Luboš Tichý

Odpovědnost státu za „legislativní újmu“ aneb postmoderní záměna právní a politické odpovědnosti
Die Staatshaftung für“ Legislatives Unrecht“ oder eine postmoderne Verwechslung der rechtlichen und politischen Verantwortlichkeit
Pavel Holländer

II. Odpovědnost státu za nerespektování práva EU/ Staatshaftung für die Nichtbeachtung des EU-Rechts
Odpovědnost státu za nerespektování práva EU – předpoklady, následky a procesní úprava
Staatshaftung für die Nichtbeachtung des EU-Rechts – Voraussetzungen, Rechtsfolgen, Prozessuales
Ulrich Magnus

Odpovědnost státu za nerespektování práva EU. Některé kritické poznámky
Staatshaftung für Nichtbeachtung von EU-Recht. Einige kritische Punkte
Helmut Koziol

III. Český a rakouský pohled na odpovědnost státu za legislativní újmu/ Staatshaftung für legislatives Unrecht aus der tschechischen und österreichischen Perspektive
Odpovědnost státu za legislativní újmu v českém právu – východiska a možná řešení
Staatshaftung für legislatives Unrecht im tschechischen Recht – Ausgangspunkte und mögliche Lösungen
Petr Vojtek

Za jaké činnosti je stát odpovědný? Odpovědnost státu za legislativní újmu z rakouského pohledu
Für welche Tätigkeit haftet der Staat? Staatshaftung für legislatives Unrecht nach österreichischer Ansicht
Ernst Karner

Mohlo by Vás zajímat:

Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
Jan Malíř