.
.č. 48: Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu
......
......
Autor :
Věra Honusková
ISBN :
978-80-87146-45-3
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Publikace zkoumá definici uprchlíka a její výklad a aplikaci v současném mezinárodním právu. Text je členěn do čtyř částí.

První se zabývá historickým vývojem definice uprchlíka a zkoumá, co státy ovlivnilo při formulování jejího pozitivního zakotvení. Druhá část analyzuje současnou definici uprchlíka. Sleduje jak její výklad, tak i její aplikaci.

Ve třetí části této práce je popsán regionální výklad a aplikace definice uprchlíka. Čtvrtá část popisuje právní úpravu zemí subregionu EU včetně přijatých opatření, která mají kontrolovat migraci a předcházet nelegálnímu vstupu na jejich území.

OBSAH

1. Úvod

2. Rozbor pramenů a metodologie práce
  2.1 Rozbor pramenů
   2.1.1Úvodem
   2.1.2 Závěrem
  2.2 Metodologie práce
   2.2.1 Úvodem
   2.2.2 Vhodnost použití výkladových pravidel VÚ 1969 v předložené práci
   2.2.3 Výkladová pravidla VÚ 1969 a jejich použití při výkladu definice uprchlíka
   2.2.4 Možnost vlivu obyčeje na výklad definice uprchlíka
   2.2.5 Pojem uprchlík
   2.2.6 Závěrem
3. Historický vývoj definice uprchlíka
  3.1 Úvodem
  3.2 Zrod první definice uprchlíka v mezinárodním právu
  3.3 Posun k sociálnímu a individualistickému chápání definice uprchlíka
  3.4 Cesta k obecné definici uprchlíka
  3.5 Okolnosti vytvoření Úmluvy jako zdroj informací o předmětu a účelu smlouvy
  3.6 Vývoj po roce 1951 – cesta k univerzální definici uprchlíka
  3.7 Úvahy o revizi Úmluvy o právním postavení uprchlíků
  3.8 Závěrem
4. Výklad a aplikace univerzální definice uprchlíka
  4.1 Úvodem
  4.2 Limity lidskoprávního výkladu účelu Úmluvy a definice uprchlíka
  4.3 Definice uprchlíka v současném mezinárodním právu
   4.3.1Nacházet se mimo svoji vlast
   4.3.2 Oprávněné obavy
   4.3.3 Pronásledování
   4.3.4 Rasa
   4.3.5 Náboženství
   4.3.6 Národnost
   4.3.7 Příslušnost k určité společenské vrstvě
   4.3.8 Zastávání určitých politických názorů
   4.3.9 Exkurs: Pojem gender ve výkladu a aplikaci definice uprchlíka
   4. 3. 10 Selhání vnitrostátní ochrany
  4.4 Závěrem
5. Vliv regionálních úprav v oblasti uprchlického práva na výklad a aplikaci definice uprchlíka
  5.1 Úvodem
  5.2 Definice uprchlíka z hlediska afrického regionu
   5.2.1Vliv africké regionální úpravy ochrany lidských práv na univerzální definici uprchlíka
   5.2.2 Historický kontext současné uprchlické úpravy v africkém regionu
   5.2.3 Úmluva OAJ upravující specifické aspekty uprchlických problémů v Africe
   5.2.4 Africká regionální definice uprchlíka
  5.3 Definice uprchlíka z hlediska regionu Asie a Oceánie
   5.3.1 Bangkokské principy
   5.3.2 Atypická Austrálie
  5.4 Definice uprchlíka z hlediska regionu Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Karibiku
   5.4.1 Vliv americké regionální úpravy ochrany lidských práv na univerzální definici uprchlíka
   5.4.2 Historický kontext současné soft law uprchlické úpravy v americkém regionu
   5.4.3 Cartagenská deklarace o uprchlících
   5.4.4 Americká regionální definice uprchlíka
   5.4.5 Specifická pozice Kanady a USA
  5.5 Definice uprchlíka z hlediska evropského regionu
   5.5.1 Historický kontext současné uprchlické úpravy v evropském regionu
   5.5.2 Vliv regionální úpravy ochrany lidských práv na univerzální definici uprchlíka – Rada Evropy
   5.5.3 Dokumenty Rady Evropy k výkladu a aplikaci definice uprchlíka
   5.5.4 Definice uprchlíka v právu Evropské unie
  5.6 Závěrem

6. Překážky „na cestě“ k aplikaci definice uprchlíka
  6.1 Úvodem
  6.2 Zasazení překážek do uprchlického kontextu
   6.2.1 Uprchlík musí svou zemi opustit, a zároveň se ocitnout pod jurisdikcí jiné země
   6.2.2 Uprchlík musí svou zemi opustit, a zároveň se musí dostat pod jurisdikci jiné země, která mu útočiště skutečně poskytne
  6.3 Překážky na cestě uprchlíka za ochranou a překážky při vstupu do jiné než domovské země
   6.3.1 Možnost odmítnutí uprchlíka na hranici v kontextu aplikace definice uprchlíka
   6.3.2 Extrateritoriální aplikace čl. 33 Úmluvy
   6.3.3 Právo na vstup do země?
   6.3.4 Sankce pro dopravce (především ve spojení s vízovými požadavky)
  6.4 Překážky na cestě uprchlíka za reálnou možností získání ochrany
   6.4.1 Koncept bezpečných zemí
   6.4.2 Nařízení Dublin II
   6.4.3 Bezpečné třetí země
   6.4.4 Bezpečné země původu
   6.4.5 Koncept zjevně nedůvodných žádostí, resp. žádostí nepřípustných
  6.5 Závěrem

7. Závěr

Mohlo by Vás zajímat:

Základy mezinárodního práva
Danilo Türk