.
.Odpovědnost v demokratickém právním státě
......
......
Autor :
Aleš Gerloch, Pavel Šturma (eds.)
ISBN :
978-80-87146-81-1
Řada :
Právo a společnost
Vydáno pro :
.
Předkládaná kniha je výstupem odborné konference konané ve spolupráci Nejvyššího soudu ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 7. 6. 2012 na téma právní odpovědnosti v soudobé společnosti na úrovni národní, evropské i mezinárodní.

OBSAH

I. ODPOVĚDNOST JAKO NEJENOM POJEM PRÁVA
  Odpovědnost jako nejenom pojem práva
  Iva Brožová

  Svoboda a odpovědnost v čase rozčilení
  Petr Pithart

  Rizika a hrozby
  Václav Bělohradský

  Soudcovská rozhodnutí očima laika
  Jan Sokol

  Lid versus ústava: systémová kritika pojmu ústavní odpovědnost
  Jiří Přibáň
II. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V RŮZNÝCH PRÁVNÍCH ODVÉTVÍCH
  K otázce (ne)odpovědnosti prezidenta České republiky
  Aleš Gerloch

  Nové jevy v odpovědnosti za škodu podle nového občanského zákoníku
  Jan Dvořák

  Trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio
  Jan Musil

  Vztah odpovědnosti států a odpovědnosti mezinárodních organizací
  Pavel Šturma

  Odpovědnost státu za legislativní nečinnost
  Luboš Tichý

III. DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY