.
.Mezinárodní právo životního prostředí - II. část (zvláštní)
......
......
Autor :
ISBN :
Řada :
Knihy
Vydáno pro :
.
Milan Damohorský, Pavel Šturma, Jan Ondřej, Jana Zástěrová, Martin Smolek, Michal Sobotka, Vojtěch Stejskal, Karolina Žákovská

II. část (zvláštní)

Jde o první české vydání druhého dílu komplexní učebnice mezinárodního práva životního prostředí. Zkušení odborníci věnující se této problematice vytvořili publikaci inspirovanou strukturou obvyklou v osvědčených zahraničních učebnicích mezinárodní práva životního prostředí (MPŽP).

II. část je rozdělena do 12 kapitol a z obsahového hlediska se zabývá čtyřmi základními úseky, a to ochranou
- jednotlivých složek životního prostředí
- ekosystémů či prostor
- ochranou před specifickými zdroji ohrožení
- ochranou životního prostředí v rámci určitých lidských činností.

Učebnice je zaměřena v prvé řádě na studenty PF UK v Praze, ale i na studenty dalších právnických fakult a širší odbornou veřejnost, především pracovníky působící na úseku ochrany životního prostředí. Jeuveden i výběr z cizojazyčné literatury k dalšímu studiu.

Brožovaná A5, 318 s., ISBN: 978-80-903409-8-9
Cena 319,- Kč (vč. DPH)
.