.
.č. 09: Příklady z evropského práva
......
Katedra evropského práva
......
Autor :
ISBN :
978-80-87146-28-6
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH
Předmluva
Všeobecná metodika řešení případových studií z evropského práva

ČÁST I – STRUKTURÁLNÍ („ÚSTAVNÍ“) PRINCIPY
EVROPSKÉHO PRÁVA
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti
strukturálních („ústavních“) principů evropského práva
Princip legality (svěření pravomocí)
Princip legality (svěření pravomocí)
Princip proporcionality
Princip ochrany legitimních očekávání
Princip právní jistoty
Princip zákazu zpětných účinků
Princip účinné právní obrany
Princip odpovědnosti EU
Princip loajality (solidarity)
Princip zastupitelské demokracie

ČÁST II – APLIKACE PRÁVA EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti
aplikace práva EU
Vzorový příklad – řešení

ČÁST III – ZÁKLADNÍ TRŽNÍ SVOBODY
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti vnitřního trhu
Vzorový příklad – řešení
Volný pohyb osob
Svoboda usazování a volný pohyb služeb
Volný pohyb kapitálu a plateb

ČÁST IV – OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV V RÁMCI EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti ochrany základních práv v rámci EU
Volný pohyb služeb a svoboda projevu
Blokáda hranic a svoboda shromažďovací
Demokracie a právo EU
Zákaz diskriminace na základě pohlaví v armádě
Volný pohyb zboží a podněcování k diskriminaci na základě příslušnosti k menšině
Boj proti terorismu a lidská práva
Sankce proti bývalé Jugoslávii a lidská práva
Účast na konkursu Rady EU a lidská práva
Zákaz komunistických symbolů
Rybolov ve chráněné oblasti
Základní tržní svobody a postavení odborů
Kvóty proti diskriminaci
Diskriminace na základě pohlaví

ČÁST V – SOUTĚŽNÍ PRÁVO
Metodická východiska pro řešení případů v oblasti
soutěžního práva
Veřejné podpory
Pojem podniku
Kartelové dohody – Extrateritoriální účinky
Soukromoprávní nároky
Jednání ve shodě
Dominantní postavení

Mohlo by Vás zajímat:

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR
Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)