.
.č. 03: Přehled dějin japonského práva
......
......
Autor :
Michal Tomášek
ISBN :
80-85889-87-1
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Skriptum poskytuje základní přehled vývoje japonského práva od nejstarších dob až do konce 20. století. Je členěno podle vývojových etap japonského práva: reforma Taika (645), nastolení šógunátu (1192), sjednocení Japonska (1604), reforma Meindži (1868) a konec druhé světové války (1945). Ukazuje japonské právo na pozadí vlivu práva čínského, jeho odklon od čínského vzoru a konečně vliv evropských právních systémů na vývoj japonského práva po roce 1868. Poslední část popisuje vývoj japonského práva po druhé světové válce pod vlivem práva amerického.

OBSAH

Autorská předmluva

1. Od nejstarších dob do reforem Taika (do roku 645)
1.1 Nejstarší japonské státní celky a jejich ideologie
1.2 Prosazení čínského vlivu a konfuciánství
1.3 Buddhismus

2. Od reforem Taika do diktatury šógunátu (645 – 1192)
2.1 Kodifikace práva po reformě Taika
2.2 Reformy Taika v oblasti půdních vztahů
2.3 Koncepce „státu příkazů a trestů“

3. Od vzniku šógunátu do centralizace země (1192 – 1604)
3.1 Osamostatňování japonského právního systému
3.2 Tvorba práva po vzniku šógunátu
3.3 Vznik obchodního a finančního práva

4. Od centralizace země do reforem Meidži (1604 – 1868)
4.1 Státoprávní koncepce sjednoceného Japonska
4.2 Potírání křesťanství
4.3 Právní ideologie sjednoceného Japonska
4.4 Izolace japonského práva

5. Od reforem Meidži do konce druhé světové války (1868 – 1945)
5.1 Cizí vlivy v japonském právu
5.2 Struktura nové kodifikace
5.2.1 Ústava Meidži
5.2.2 Občanský zákoník
5.2.3 Obchodní zákoník
5.2.4 Trestní zákoník
5.2.5 Občanský soudní řád
5.2.6 Trestní řád
5.3 Státoprávní ideologie císařského zřízení
5.4 Vliv reforem Meidži na okolní právní systémy

6. Japonské právo po druhé světové válce (od roku 1945)
6.1 Ústavní reforma z roku 1946
6.2 Poválečná reforma veřejného práva
6.3 Poválečná reforma soukromého práva
6.4 Státoprávní koncepce poválečného Japonska

Základní odborná literatura

Mohlo by Vás zajímat:

Introduction au Droit Français (Úvod do francouzského práva)
Solange Maslowski