.
.Odůvodnění soudního rozhodnutí
......
......
Autor :
Luboš Tichý, Pavel Holländer, Alexander Bruns (eds.)
ISBN :
978-80-87488-05-8
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 se v budově Ústavního soudu ČR v Brně uskutečnila mezinárodní konference o odůvodňování soudních rozhodnutí. Účelem konference bylo analyzovat jeden z klíčových institutů fungování soudnictví, faktorů rozhodných při realizaci práva a jedno z možných hledisek efektivity jeho prosazování. Publikované texty jsou přepracované verze jednotlivých referátů, doplněné o citace a některé i podstatně pozměněné.

Na podpoře této knihy se podílely nadace Alexandra von Humboldta a nadace Hugo Grotius.

OBSAH

Národní zpráva – Rakousko
Länderbericht Österreich
Irmgard Griss

Soudní rozhodnutí a povinnost odůvodnění: anglická praxe
Judicial decision and the duty to give reasons: the English experience
Neil Andrews

Odůvodnění soudních rozhodnutí v nauce a praxi – francouzská zpráva
Die Begründung gerichtlicher Entscheidungen in Wissenschaft und Praxis – französischer Bericht
Frédérique Ferrand

Odůvodnění soudních rozhodnutí v Německu – z pohledu praxe a vědy
Die Begründung von Gerichtsenscheidungen in Deutschland – aus Sicht der Praxis und der Wissenschaft
Peter Gottwald

Odůvodnění soudních rozhodnutí v Polsku
Gerichtliche Begründungen in Polen
Lech Morawski

Odôvodnenie súdnych rozhodnutí ve Slovenské republice
Begründung von Gerichtsentscheidungen in der Slowakischen Republik
Alexander Bröstl

Odůvodnění soudního rozhodnutí v americké právní kultuře
The Judicial Opinion in the American Legal Culture
Peter L. Murray

Odůvodňování soudních rozhodnutí v České republice
Begründung von Gerichtsentscheidungen in der Tschechischen Republik
Pavel Höllander

Odůvodnění rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
Reasons for judgements and decisions of the European Court of Human Rights
Vít A. Schorm

Odůvodnění rozhodnutí Evropského soudního dvora
Die Begründung der Enscheidungen des EuGH
Martin Nettesheim

Odůvodnění soudních rozhodnutí – hodnocení a doporučení
Begründung der gerichtlichen Entscheidungen – Bewertung und Empfehlung
Marijan Pavčnik

Účel řízení a odůvodnění soudního rozhodnutí
Verfahrenszweck und Entscheidungsbegrűndung
Rolf Stűrner

Obsah soudního odůvodnění
Der Inhalt der gerichtlichen Begrűndung
Uwe Kischel

Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989
Formalist and non-formalist strategies of Central European judiciary after 1989
Zdeněk Kűhn

Uveřejnění soudních rozhodnutí – nobile officium nebo právní povinnost?
Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen – Nobile Officium oder Rechtsplflicht?
Alexander Bruns

Jednotné vótum anebo většina jako formy odůvodnění rozhodnutí nejvyšších soudů v civilních věcech
Einheitsvotum und Votenmehrheit als Begründungsformen für höchstrichterliche Zivilentscheidungen
Felix Maultzsch

Odůvodnění soudního rozhodnutí a odlišné stanovisko: chvalozpěv na disent
Judicial opinion and dissenting opinion: a paean to dissent
Roderick Munday

Soudní rozhodnutí, opravné prostředky a uveřejňování rozhodnutí
Judicial decisions, appeal and publication of decisions
František Ištvánek

Srovnání a závěr
Comparision and conclusion
Luboš Tichý

Mohlo by Vás zajímat:

Causation in Law
Luboš Tichý a kol.