.
.č. 10: Soudní psychiatie pro právníky
......
Druhé vydání
......
Autor :
Pavel Pavlovský
ISBN :
978-80-87146-36-1
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Soudní psychiatrie je součástí lékařského oboru psychiatrie, která se zabývá diagnostikováním, léčbou a prevencí duševních poruch. Skripta soudní psychiatrie pro studenty právnické fakulty jsou určena pro seznámení se základními poznatky z tohoto oboru.

OBSAH

OBECNÁ ČÁST
Vyšetřovací metody v psychiatrii
Znalecký posudek z oboru soudní psychiatrie

SPECIÁLNÍ ČÁST
Organicky podmíněné psychické poruchy
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek
Schizofrenie
Afektivní poruchy
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
Specifické poruchy osobnosti
Parafilie
Mentální retardace
Poruchy psychického vývoje, chování a emocí v dětském věku

Mohlo by Vás zajímat:

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a v praxi
Helena Peterková (ed.)