.
.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2014
......
Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi
......
Autor :
Jan Kříž a kolektiv
ISBN :
978-80-87975-15-2
Řada :
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Vydáno pro :
.
OBSAH

VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH ZKRATKY

STATĚ

Lze podle ustanovení § 1109 a násl. Občanského zákoníku nabýt autorskou licenci od neoprávněného?
Irena Holcová, Veronika Křesťanová

Reforma autorského práva na poli EU
Alena Andruško

Originalita autorských děl – vstříc (skryté) harmonizaci v EU?
Tomáš Dobřichovský

Pojem „nová veřejnost“ v rozhodovací praxi SDEU a slučitelnost s mezinárodními úmluvami v oblasti autorského práva
Zuzana Císařová

Právní úprava osiřelých děl v Evropské unii a České republice
Barbora Lašková

Ochrana průmyslových práv ve vztahu k problematice vyčerpání práv
Petr Košík

Tříkrokový test jako středobod právní úpravy vyjímek a omezení práva autorského
Vladimír Gabriel Navrátil

Mohlo by Vás zajímat:

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2013
Jan Kříž a kol.