.
.č. 11: Introduction au Français Juridique
......
Úvod do právnické francouzštiny
......
Autor :
Jana Tomaščínová
ISBN :
978-80-87146-44-6
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.
Tato dvousvazková publikace je určena nejen posluchačům právnických fakult, ale i překladatelům právních textů a všem,
kdo mají zájem o danou problematiku. Nejedná se o učebnici francouzského práva, ale o učebnici jazykovou, která má umožnit především osvojení francouzské právní terminologie v příslušném kontextu.

OBSAH

Titre 1
Le cadre de la vie juridique
Titre 2
Les institutions politiques de la France
Titre 3
La procédure législative
Titre 4
Les droits subjectifs et leurs sources
Titre 5
Les sujects de droit
Titre 6
Les biens et les droits réels
Titre 7
Les droits de la propriété intellectuelle
Titre 8
Les obligations
Titre 9
L'exécution des obligations
Titre 10
Les contrats I
Titre 11
Les contrats II
Titre 12
La responsabilité civile
Titre 13
Le droit de famille
Titre 14
L'organisation de la justice
Titre 15
Les personnes au service de la justice
Titre 16
La procédure civile
Titre 17
Le droit du travail
Titre 18
Les sociétés commerciales
Titre 19
Les titres émis par les sociétés anonymes et en commandite par actions
Titre 20
Les marchés financiers
Titre 21
Le systčme bancaire français
Titre 22
Les effets de commerce et les chčques
Titre 23
Les finances publiques
Titre 24
Le droit pénal général
Titre 25
Le Code pénal: les infractions
Titre 26
La procédure pénale: généralités
Titre 27
Le déroulement de la procédure pénale
Titre 28
L'administration publique
Titre 29
La justice administrative
Titre 30
L'Union européenne
Titre 31
La justice européenne

Mohlo by Vás zajímat:

Introduction au Droit Français
Solange Maslowski