.
.č. 47: České azylové právo 16. až 18. století
......
Kořeny pozdější úpravy nebo možná inspirace pro současnost?
......
Autor :
Antonín Lojek
ISBN :
978-8087146-43-9
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Pozornost této publikace se zaměřuje nejen na obsah samotného institutu azylu, ale podává i ucelenější zobrazení vývoje azylového práva a s ním i souvisejících dalších právních institutů.

OBSAH

I. Základní pojmový aparát
  1. Pojem azyl
  2. Pojem azylové právo
  3. Vymezení azylu a azylového práva
  4. Pojem intercese, její vztah a vzájemné prolínání s azylem
   4.1 Úvod
   4.2 Pozdní starověk a raný středověk
   4.3 Vrcholný středověk
   4.4 Novověk
   4.5 Shrnutí
  5. Exkomunikace – sankce za porušení azylového práva
  6. Interní a externí azyl
  7. Místní, osobní a časový azyl
   7.1 Místní azyl
   7.2 Osobní azyl
   a) Osobní azylová ochrana
   b) Způsoby hledání osobní azylové ochrany
   c) Role plášťové symboliky v osobní azylové ochraně
   d) Zvláštní formy osobní azylové ochrany – osobní dopisy a ochranné listiny
   e) Forma ochranné listiny
   f) Zakotvení a právní úprava ochranných listin v některých právních předpisech
   7.3 Časová azylová ochrana
   7.4 Shrnutí
II. Formy azylového práva
  1. Církevní azylové právo
   1.1 Úvod
   1.2 Střet církevní a světské moci
   1.3 Omezování církevního azylu ze strany církve
   1.4 Omezování a rušení církevního azylu ze strany světské moci
   1.5 Shrnutí
  2. Světské azylové právo
  3. Diplomatické azylové právo
   3.1 Ochrana vyslance
   3.2 Ochrana vyslanectví
   3.3 Počátky omezování diplomatického azylu
   3.4 Diplomatický azyl v úvahách právních vědců
   3.5 Diplomatický azyl v 18. a 19. století
   3.6 Diplomatický azyl v Jižní Americe
   3.7 Shrnutí
  4. Azylové právo vybraných národnostních a náboženských menšin a sociálních skupin
   4.1 Úvod
   4.2 Náboženští uprchlíci
   4.3 K otázce poskytování azylu a ochrany židům
   a) Úvod
   b) Azyl ve starověku
   c) Azyl ve středověku a raném novověku
   d) Poskytování ochrany ze strany papežů
   e) Světská ochrana
   f) Poskytování ochrany ze strany panovníků
   g) Poskytování ochrany ze strany měst a jednotlivců
   h) Účinnost ochrany
   i) Shrnutí
  5. Politické azylové právo
   5.1 Dezerce a politický azyl
  6. Závěr

  Mohlo by Vás zajímat:

  Teorie a praxe azylu a uprchlictví
  Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Andrea Fáberová, Marcela Skalková, Věra Honusková