.
.Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času
......
......
Autor :
Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)
ISBN :
978-8087488-15-7
Řada :
Mezinárodní právo
Vydáno pro :
.
Aktuální otázky práva mezinárodních smluv představovaly hlavní téma 6. česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia, které se uskutečnilo v říjnu 2013 na zámku LIblice. Tato odborná monografie si klade za cíl čtenáři zprostředkovat alespoň část inspirativních liblických příspěvků a diskusí.

Od konferenčních sborníků, které po podobných setkáních často vycházejí, ji odlišuje skutečnost, že příspěvky vznikaly teprve po sympoziu a autoři do nich promítli nejen své poznatky a výsledky dlouholetého výzkumu, ale měli příležitost v nich reflektovat i pohledy a názory svých kolegů, formulované během moderovaných diskuzí i neformálních, ale i tak mezinárodnímu právu zasvěcených konverzací.

OBSAH

Otázky smluvního práva na programu Komise OSN pro mezinárodní právo
Pavel Šturma

Jak interpretovat pravidla interpretace?
Několik poznámek k metodologii výkladu mezinárodních smluv
Jaroslav Větrovský

Sjednávání mezinárodních smluv – srovnání české a francouzské praxe
Dagmar Černá

Dobrá víra ve smluvním právu mezinárodních organizací
Sandra Brožová

Vplyv ukončenia ozbrojeného konfliktu na medzinárodné zmluvy
Andrej Mongiello

Secesia časti členského štátu Európskej únie a jej dopady na zakladajúce zmluvy EÚ
Tomáš Buchta

Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám
Vladimír Týč, Linda Janků

Výklad dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 60 rokov po jeho vstupe do platnosti: metóda živého nástroja a iné
Michal Kučera

Výklad článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Evropským soudem pro lidská práva: aplikace principů na nevládní organizace ve smyslu článku 34 Úmluvy
Alla Tymofeyeva

Smluvní praxe v oblasti zbraní hromadného ničení
Kamila Hájíčková

Kampalské dodatky Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
Eva Villacis

Výklad smluv v kosmickém právu se zaměřením na otázky vlastnictví ve vztahu k nebeským tělesům
Jan Ondřej

Mezinárodní smlouvy jako součást mezinárodního režimu Arktidy
Zuzana Trávníčková

Mohlo by Vás zajímat:

Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv
Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová, Věra Jirásková