.
.č. 14: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé
......
......
Autor :
Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol.
ISBN :
978-80-87146-94-1
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.
Předkládané dílo je studijním textem, který by měl být úvodem do studia mezinárodního práva soukromého. Záměrem této knihy je osvětlení základních principů, z nichž vychází nové české mezinárodní právo soukromé.

OBSAH

I. Rekodifikace mezinárodního práva soukromého
II. Vývoj zákonné úpravy
III. Vymezení předmětu úpravy zákona a meze jeho použití
IV. Mezinárodní právo procesní jako součást mezinárodního práva soukromého
V. Systematika zákona
VI. Obsah zákona
VII. Základní východiska zákonné úpravy
VIII. Změny zásadní povahy
IX. Změny v úpravě jednotlivých otázek
X. Závěr

1. Obecná část mezinárodního práva soukromého
  1.1 Normy mezinárodního práva soukromého a význam obecné části
  1.2 Struktura nového zákona o mezinárodním právu soukromém
  1.3 Předmět úpravy
  1.4 Unijní předpisy a mezinárodní smlouvy
  1.5 Význam obecné části kolizního práva

2. Obecná část mezinárodního civilního práva procesního
  2.1 Úvod
  2.2 Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí
  2.3 Procesní postavení cizinců
  2.4 Osvobození od placení soudních poplatků a složení jistoty
  2.5 Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí

3. Subjekty a právní jednání v mezinárodním právu soukromém
  3.1 Fyzické osoby
  3.2 Právnické osoby
  3.3 Omezení svéprávnosti a věci opatrovnické
  3.4 Prohlášení za mrtvého nebo za nezvěstného
  3.5 Právní jednání
  3.6 Zastoupení
  3.7 Promlčení
  3.8 Právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob

4. Rodinné právo
  4.1 Poměry mezi manželi
  4.2 Práva neprovdané matky
  4.3 Poměry mezi rodiči a dětmi
  4.4 Osvojení
  4.5 Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými
  4.6 Registrované partnerství a obdobné poměry

5. Kolizní úprava věcných práv, průmyslová a autorská práva
  5.1 Kolizní úprava věcných práv
  5.2 Průmyslová a autorská práva

6. Cenné papíry, investiční nástroje a jiné listiny
  6.1 Pravomoc soudů ve věcech umoření listin
  6.2 Kolizní úprava cenných papírů a investičních nástrojů

7. Kolizní úprava práva směnečného a šekového
  7.1 Úvod
  7.2 Historický exkurs
  7.3 Směnečné a šekové poměry s mezinárodním prvkem
  7.4 Kolizní úprava směnečného a šekového práva
  7.5 Pravomoc českých soudů
  7.6 Evropské mezinárodní právo soukromé

8. Dědické právo
  8.1 Dědický statut
  8.2 Dědění ze závěti
  8.3 Pravomoc českých soudů v dědických věcech
  8.4 Uznání cizích rozhodnutí
  8.5 Nařízení o dědictví

9. Závazková práva
  9.1 Přednostní aplikace unijních předpisů a mezinárodních smluv
  9.2 Pravomoc ve věcech závazkových a jiných majetkových práv
  9.3 Kolizní úprava smluv
  9.4 Jednostranná právní jednání, zajištění závazku, následky porušení a změny závazku
  9.5 Započtení
  9.6 Některé mimosmluvní závazkové poměry

10. Právní pomoc ve styku s cizinou
  10.1 Úvod
  10.2 Základní zásady právní pomoci
  10.3 Právní pomoc při dokazování
  10.4 Právní pomoc při doručování
  10.5 Právní pomoc při ověřování listin
  10.6 Právní pomoc v dalších oblastech

11. Řízení o úpadku
  11.1 Vymezení mezinárodního insolvenčního práva
  11.2 Nařízení o úpadkovém řízení
  11.3 Mezinárodní insolvenční právo ve vztahu ke třetím státům
  11.4 Obecná ustanovení mezinárodního insolvenčního práva

12. Rozhodčí řízení
  12.1 Úvod
  12.2 Přípustnost rozhodčího řízení
  12.3 Náležitosti rozhodčí smlouvy a její forma
  12.4 Rozhodčí řízení a jeho vlastní průběh
  12.5 Rozhodčí nálezy a jejich uznání a výkon

  Mohlo by Vás zajímat:

  Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
  Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková