.
.č. 45: Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost
......
(Realita a východiska v ČR) Kolokvium II
......
Autor :
Senta Radvanová (ed.)
ISBN :
978-80-87146-25-5
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Dvořák, Jan – Radvanová, Senta
Úvod
Biskup, Pavel – Sedlák, Petr
Monitoring dítěte v náhradní rodinné péči
Elischer, David
Porod na zapřenou ve Francii: oblíbený přestože kontroverzní – několik poznámek k anonymním porodům a právu znát svůj původ
Frintová, Dita – Frinta, Ondřej
Význam analýzy DNA: nad jedním nálezem ústavního soudu
Kepková, Michaela
Státní podpora vybraných forem náhradní péče o děti
Koluchová, Jarmila
K problematice biologických rodičů dětí v pěstounské péči
Králíčková, Zdeňka
Anonymita osvojení versus právo dítěte znát svůj původ
Petrášková, Jana
Identita dítěte vyrůstajícího v NRP, jeho kořeny a „biologická historie“
Petrášková, Jana
Odborné vedení při obnovení vztahů mezi dětmi vyrůstajícími mimo rodinu a jejich rodiči
Průšová, Lenka
Analýza příčin ukončení a zrušení náhradní rodinné péče na návrh pěstounů před dosažením zletilosti dítěte
Radvanová, Senta
Poznámky k problému „zprostředkování“ osvojení
Richterová, Natália
Profesionálna rodina
Richterová, Natália
Medzištátne osvojenia – skúsenosti a poznatky zo Slovenska do cudziny
Sedlák, Petr
K některým otázkám mezinárodního osvojení
Sobotková, Irena
Příloha ke sborníku z Kolokvia II. Náhradní rodinná péče – představy a skutečnost
Šustek, Petr
Informovaný souhlas dítěte v některých kolizních situacích
Koluchová, Jarmila
Malé vzpomínání – k osmdesátinám jubilantky

Mohlo by Vás zajímat:

Příklady z evropského práva