.
.č. 63: Základní lidská práva a svobody
......
......
Autor :
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
ISBN :
978-80-87975-36-7
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tento sborník je výstupem z výjezdního semináře na Kvildě, který proběhl od 8. do 14. srpna 2015 a jehož tématem byla základní lidská práva a svobody.

OBSAH

Právní úprava umělého přerušení těhotenství v kontextu ústavního pořádku České republiky
Daniel Askari

Život (ne)hodný žití. Žaloby wrongful birth a wrongful life
Aneta Bernardová

Právo být zapomenut: Google v roli soudce
Tereza Brousilová

Výhrada svědomí
Daniel Burda

Ochrana osobnosti v souvislosti s odposlechy a jejich úniky do médií
Jiří Culka

Lidská důstojnost: jádro lidských práv?
Filip Horák

Lidská důstojnost, Immanuel Kant a úloha moderního soudce
Jan Hořeňovský

Ústavněprávní rozměr akademické samosprávy
Filip Jelínek

Rozsah práva na soukromí
Sára Klačko

Lex Řápková, Lex Bezdomovec
Alžběta Kubitová

Právo na smrt: Patří eutanazie do základních lidských práv?
Tereza Mrázková

Co všechno lze úspěšně vydávat za náboženskou společnost?
Marek Novák

Práva teroristů jsou lidská práva a lidská práva jsou práva teroristů
Barbora Obračajová

Obecná volnost jednání jako základní právo?
Tomáš Střeleček

Právo na smrt v ČR
Jana Svobodová

Kravíny a podobná obydlí
Lucie Škapová

Ústavní přezkum daní, aneb zdanit lze skoro cokoliv (zatím)
Michal Tuláček

Právo na azyl – problém sekuritizace migrace
Klára Vítková