.
.č. 29: Volební systémy a volební právo - české cesty v kontextu zahraničních modelů
......
Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. - 9. 4. 2006)
......
Autor :
Marek Antoš, Jan Winter (eds.)
ISBN :
80-85889-77-3
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Tento sborník obsahuje 14 příspěvků, které zazněly na výjezdním semináři "Volební systémy a volební právo", konaném ve dnech 6. - 9. dubna 2006 v Peci pod Sněžkou. Studenti PF UK se ve svých příspěvcích zabývají volebními systémy obecně, ve vybraných zemích (Velká Británie, USA, Itálie, Polsko) a zvláště v České republice, dále volební povinností, korespondenčním hlasováním, právní úpravou volební kampaně a financováním politických stran, volebním právem žen a soudní kontrolou voleb. Příspěvky studentů i popis týmové práce nad návrhy reformy českého volebního práva obsahují nové a zajímavé nápady, přístupy a argumenty, které snad přispějí k ústavněprávním a politologickým diskusím nad volbami, volebním právem a volebními systémy.

OBSAH

Předmluva

Téma výjezdního semináře – volební systémy a volební právo
Jan Wintr

Tvorba a ústavní posuzování návrhů reformy českého volebního práva – týmová práce
Marek Antoš

Volebná povinnost
Igor N. Barilik

Právní úprava financování politických stran
Viktor Fojt

Vztah soudní moci k volbám – konkrétní rozhodnutí
Martin Fott

Prezidentské volby v USA – vybrané politologické a právní aspekty
Eliška Holubová

Politický vývoj v Polsku od roku 1989
Miroslav Huml

Volební systém parlamentních voleb ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a dopad aplikace poměrného systému na výsledky voleb 1945 -2005
Jan Klesla

Příspěvek k diskusi na téma většinový volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jakub Kocmánek

Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební kampaně z pohledu politologie a práva
Katarzyna Krzyžanková

Volební reforma 2000
Vojtěch Obr

Distanční hlasování. Korespondenční způsob hlasování, e-voting
Irena Ochmannová

Volební systém Italské republiky – 1947, 1993, 2006
Pavel Raček

Volební právo žen
Markéta Tomanová

Přehled způsobů, jimiž může volič ovlivnit výběr kandidáta
Adriana Traganová

Srovnání většinového systému a systému poměrného zastoupení – co je vhodnější, otázka demokratičnosti
Bohdan Žáček

Mohlo by Vás zajímat:

Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
Aleš Gerloch (ed.)