.
.č. 54: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
......
......
Autor :
Josef Nejedlý
ISBN :
978-80-87146-71-2
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Toto téma má zásadní význam nejen pro každodenní praxi policistů, státních zástupců, soudců, advokátů, ale i pro společnost jako takovou, neboť na jeho pozadí stojí zásadní otázka, co si demokratický právní stát založený na úctě k lidským právům a individuální svobodě ještě smí dovolit. Publikace se mj. zabývá aktuálními tématy jako užití agenta provokatéra, anonymních svědků, odposlechů, nebo špatného zacházení pro "dobrý účel".

OBSAH

1. DŮKAZY ZÍSKANÉ ZA POMOCI AGENTA PROVOKATÉRA
  1.1 Zákaz státní provokace ke spáchání trestného činu a použití takto získaných důkazů
   1.1.1 Konstitutivní prvky zakázané provokace
   1.1.2 Absolutní charakter zákazu státní provokace a uznání viny na základě provokací získaných důkazů
   1.1.3 Procesní dopady
  1.2 Provokace k důkazu
  1.3 Smysl a význam zákazu státní provokace

2. DŮKAZY ZÍSKANÉ MUČENÍM, NELIDSKÝ ČI PONIŽUJÍCIM ZACHÁZENÍM
  2.1 Zákonnost důkazů z pohledu článku 3 Úmluvy
  2.2 Použití nezákonně získaných důkazů v trestním řízení z pohledu čl. 6 Úmluvy
   2.2.1 Špatné zacházení a právo nevypovídat a neobviňovat sebe samého
   2.2.2 Je trestní řízení, ve kterém došlo k použití důkazu získaného špatným zacházením spravedlivé?
   2.3 Příčiny současného stavu judikatury a možnosti řešení
   2.3.1 Je zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení skutečně bezvýhradný?
   2.3.2 Je rozlišení právního režimu důkazů získaných porušením čl. 3 Úmluvy v závislosti na intenzitě špatného zacházení relevantní?
   2.3.3 Způsobuje použití důkazů získaných mučením, nelidským či ponižujícím zacházením resp. porušením čl. 3 Úmluvy nespravedlivost trestního řízení jako celku?
   2.3.4 Alternativní řešení: hodnocení přípustnosti důkazů prizmatem čl.3 Úmluvy

3. DŮKAZY ZÍSKANÉ PORUŠENÍM PRÁVA NA SOUKROMÍ
  3.1 Zákonnost důkazů z pohledu čl.6 Úmluvy
   3.1.1 Podmínka legality
   3.1.2 Podmínka nezbytnosti
  3.2 Použití nezákonně získaných důkazů z pohledu čl. 6 Úmluvy
   3.2.1 Právo nevypovídat a neobviňovat sebe samého
   3.2.2 Je možné považovat trestní řízení za spravedlivé, když
   v jeho rámci dojde k použití důkazů získaných za porušení čl. 8 Úmluvy?
  3.3 Vhodnost přístupu ESLP

4. SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ A PRÁVO OBVINĚNÉHO VYSLÝCHAT SVĚDKY PROTI SOBĚ
  4.1 Obecná pravidla: Uznání vinným založené na výpovědi svědků, které obviněný nemohl vyslýchat nebo dát vyslýchat
   4.1.1 Formulace tzv. „pravidla jediného či rozhodného důkazu“
   4.1.2 Připouštění vyjímek z pravidla jediného či rozhodného důkazu
   4.1.3 Zpochybnění pravidla jediného či rozhodného důkazu
  4.2 Speciální pravidla
   4.2.1 Institut anonymního svědka
   4.2.2 Institut korunního svědka
  4.3 Závěr kapitoly

Mohlo by Vás zajímat:

Standard lidských práv v Evropě
Dagmar Černá