.
.Mezinárodní právo životního prostředí - I. část (obecná)
......
......
Autor :
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. , Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
JUDr. MVC. Jana Zástěrová, CSc., JUDr. Martin Smolek, LL.M.
ISBN :
Řada :
Knihy
Vydáno pro :
.
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. , Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
JUDr. MVC. Jana Zástěrová, CSc., JUDr. Martin Smolek, LL.M.

1. vydání

I. část (obecná)

Jde o první české vydání komplexní učebnice mezinárodního práva životního prostředí. Zkušení odborníci věnující se této problematice vytvořili publikaci inspirovanou strukturou obvyklou v osvědčených zahraničních učebnicích mezinárodní práva životního prostředí (MPŽP).
I. část se zabývá teoretickými základy a obecnou částí mezinárodního práva životního prostředí. V jedenácti kapitolách seznamuje s předmětem a subjekty MPŽP včetně nových aspektů spojených s postavením Evropské unie a jednotlivců, s prameny a druhy pravidel a závazků v MPŽP, aplikací jeho norem ve vnitrostátním právu, mezinárodní odpovědností za škody, kontrolu a řešení sporů, jakož i se systémem MPŽP.
Učebnice je zaměřena v prvé řádě na studenty PF UK v Praze, ale i na studenty dalších právnických fakult a širší odbornou veřejnost, především pracovníky působící na úseku ochrany životního prostředí. Jeuveden i výběr z cizojazyčné literatury k dalšímu studiu.

Brožovaná A5, 194 s., ISBN: 80-903409-2-X
Cena 286,- Kč (vč. DPH)
.