.
.Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání
......
......
Autor :
Milan Kostohryz, Jan Mikuláš
ISBN :
978-80-87975-02-2
Řada :
Monografie
Vydáno pro :
.
Právo zná řadu nástrojů, které umožňují skrýt identitu fyzické osoby, v jejíž konečný ekonomický prospěch je určitá transakce prováděna. Taková fyzická soba se obvykle označuje jako skutečný vlastník (beneficial owner). Totožnost skutečného vlastníka může být skryta nejen vůči ostatním soukromoprávním subjektům, ale často i ve vztahu k orgánům veřejné moci.

Cílem této publikace je nabídnout systematický pohled na problematiku anonymity skutečného vlastnictví tak, abychom mohli formulovat doporučení pro podobu české legislativy v této oblasti.

OBSAH

1. Úvod

2. Skutečný vlastník (beneficial owner)
  2.1 Vymezení pojmu
  2.2 Praktická aplikace
  2.3 Dílčí závěr

3. Nástroje sloužící k dosahování anonymity
  3.1 Obchodní společnosti
  3.2 Nadace
  3.3 Trust (svěřenský fond)
  3.4 Další nástroje
  3.5 Dílčí závěr

4. Přínosy a nedostatky anonymity
  4.1 Argumenty pro anonymitu
  4.2 Argumenty proti anonymitě
  4.3 Zhodnocení
  4.4 Dílčí závěr

5. Přístupy k potírání anonymity obecně
  5.1 Způsoby zjišťování totožnosti
  5.2 Přístup k získaným informacím
  5.3 Dílčí závěr

6. Vybrané právní řády
  6.1 Spojené státy americké
  6.2 Spojené království
  6.3 Některé prvky anonymity v německém a rakouském právu

7. Česká republika
  7.1 Anonymita akcionáře
  7.2 Povinnost identifi kace skutečného vlastníka dle zákona
  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
  7.3 Právní úprava v novém občanském zákoníku a zákoně
  o obchodních korporacích

8. Závěr

Mohlo by Vás zajímat:

Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností
Milan Vrba (ed.)