.
.Vývoj evropského spotřebitelského práva
......
K návrhu směrnice o právech spotřebitele
......
Autor :
Luboš Tichý, Tomáš Večl (eds.)
ISBN :
978-80904209-4-6
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Část I - NÁVRH SMĚRNICE O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ

Předsmluvní informační povinnosti: předpokládaný neúspěch plné harmonizace
Luc Grynbaum
Právo odstoupení od smlouvy v návrhu směrnice o právech spotřebitele
Reiner Schulze
Ustanovení o prodeji spotřebního zboží v Návrhu směrnice o právech spotřebitelů
Jules Stuyck
Úprava spotřebitelské kupní smlouvy v návrhu horizontální směrnice o právech spotřebitelů
Thomas Pfeiffer
Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách
Luboš Tichý
Jednostranná změna smluvních podmínek ve světle návrhu nové evropské směrnice o právech spotřebitelů
Tomáš Pelikán

Část II - POLITICKÉ, PRAKTICKÉ A TEORETICKÉ ASPEKTY NÁVRHU

Nová směrnice o právech spotřebitelů. Cíle z hlediska EU a členských států
Lenka Froňková
Návrh směrnice o právech spotřebitelů v kontextu agendy „Evropského smluvního práva“
Tomáš Břicháček
Soudnictví a ochrana spotřebitele
Jiří Grygar
Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a smlouvy uzavřené prostřednictvím dálkové komunikace ve světle návrhu směrnice o právech spotřebitelů
Martin Rezek
Systém spotřebitelského práva na cestě k začlenění do systému soukromého práva
Jan Hurdík

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských právech

Vybraná ustanovení návrhu Občanského zákoníku

Mohlo by Vás zajímat:

Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts
Monika Pauknerová − Marian Paschke (Hrsg.)