.
.č. 01: Zaměstnanost a personální řízení
......
......
Autor :
Čeněk Tim Šlapák, Zdeněk Pánek, Jan Kotous
ISBN :
80-85889-76-5
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Publikace má 2 samostatné části.
V prvé části jsou vymezeny hlavní pojmy a úkoly politiky zaměstnanosti a stručně analyzován její vývoj od konce XIX. století po současnost. Na to navazuje její členění na aktivní a pasivní a jejich hlavní úkoly a nástroje k jejich zajištění.
Ve druhé části je popsán význam a postavení personálního řízení v celkovém řízení organizace a pracovní náplň jednotlivých personálních činností, včetně metod, které zajišťují.

OBSAH

I. ZAMĚSTNANOST
1. Politika zaměstnanosti, její vazba na sociální politiku
1.1 Vývoj právního a institucionálního zabezpečení zaměstnanosti
1.2 Politika zaměstnanosti, její vymezení a hlavní úkoly
1.2.1 Aktivní politika zaměstnanosti
1.2.2 Pasivní politika zaměstnanosti
2. Nástroje politiky zaměstnanosti
2.1 Zvýšení nabídky pracovních příležitostí
2.2 Snížení poptávky po zaměstnání
3. Trh práce a jeho vývoj
4. Nezaměstnanost
4.1 Metody měření nezaměstnanosti
4.2 Druhy nezaměstnanosti
4.3 Ekonomické a sociální aspekty nezaměstnanosti
5. Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti

II. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
1. Sociální systém organizace a jeho propojení na sociální systém státu
2. Personální řízení a jeho vazba na celkové řízení organizace
3.1 Stanovení potřeby zaměstnanců a tvorba popisů pracovních míst
3.2 Personální marketing a získávání zaměstnanců
3.3 Výběr a přijímání zaměstnanců
3.4 Hodnocení zaměstnanců
3.5 Další rozvoj zaměstnanců
3.6 Motivace zaměstnanců
3.7 Vedení zaměstnanců
3.8 Skončení pracovního poměru zaměstnanců
3.9 Evidence zaměstnanců
3.10 Personální audit

Mohlo by Vás zajímat:

Právnické osoby
Ondřej Frinta