.
.č. 9: Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
......
......
Autor :
Veronika Bílková (ed.)
ISBN :
978-80-87975-35-0
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Publikace volně navazuje na konferenci uspořádanou na podzim roku 2014 Výzkumným centrem pro lidská práva (UNCE) ve spolupráci s Českým červeným křížem. Představuje vznik, vývoj mezinárodního humanitárního práva, nové výzvy a systémové vazby MHP na jiná odvětví mezinárodního práva.

OBSAH

I. VZNIK A VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
  Stopadesát let mezinárodního humanitárního práva – cesta k humanitě, nebo k fragmentaci mezinárodního práva?
  Veronika Bílková

  Vojenské aspekty vývoje mezinárodního humanitárního práva na pozadí čtyř generací
  Otakar Foltýn

  Mezinárodní Červený kříž, role jeho komponent a mezinárodní humanitární právo
  Marek Jukl

II. MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A NOVÉ VÝZVY
  Medzinárodné organizácie a medzinárodné humanitárne právo
  Martin Feix

  Odpovědnost mezinárodních organizací v ozbrojených konfliktech
  Sandra Brožová

  Mezinárodní humanitární právo a nestátní aktéři v ozbrojených konfliktech
  Josef Mrázek

  Dětští vojáci – problematické aspekty vztahu mezi mezinárodním humanitárním a mezinárodním trestním právem
  Radka Kryslová

  Svoboda projevu ve vztahu ke zločinům podle mezinárodního práva v judikatuře ESLP
  Alla Tymofeyeva

III. MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A NOVÉ TECHNOLOGIE
  Využití nových technologií v mezinárodním humanitárním právu a v boji proti terorismu
  Jan Ondřej – Magda Uxová

  Mezinárodně právní aspekty používání bezpilotních letounů v mezinárodním ozbrojeném konfliktu
  Michal Janák

  K podmínkám a způsobu aplikace mezinárodního humanitárního práva na kybernetické operace
  Tomáš Bruner

IV. STÍHÁNÍ PORUŠENÍ MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
  Legalita a legitimita Norimberského procesu
  Pavel Maršálek

  Východiska trestání nacistických zločinců před vnitrostátními soudy pro zločiny podle mezinárodního práva
  David Kohout

  Vývoj stíhání válečných zločinů
  Milan Lipovský

  Příkaz nadřízeného a stíhání válečných zločinů
  Kristýna Urbanová

  Postavení obětí zločinů podle mezinárodního práva před ad hoc trestními tribunály
  Helena Opatová