.
.č. 25: VII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného
......
Sborník studentských prací: VII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo trestní
......
Autor :
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vědecký redaktor)
ISBN :
80-85889-73-0
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH/CONTENT

Slovo úvodem
Redakční poznámka
Program studentské vědecké konference
Složení odborné komise

1.místo
Vojna a jej hranice: Prahy aplikovatelnosti medzinárodného humanitárneho práva – The Frontiers of War: Thresholds of Applicability of International Humanitarian Law
Jakub Mačák

2.místo
Neštátne subjekty a dodržiavanie medzinárodného práva humanitárneho – Non-state Subjects and Abiding of International Humanitarian Law
Mária Lokajová

3.místo
Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z chování nezakázaného mezinárodním právem a její smluvní úprava ve vztahu k mezinárodním prostorům – International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts Not Prohibited by International Law
Tomáš Břicháček

4.místo
Zákaz mučenia, jeho uplatňovanie a kontrolné mechanizmy na celosvetovej a európskej úrovni – Prohibition of Torture, its Application and Mechanism of Control on World and European Level
Miroslava Mojžišová

Další příspěvky

Odpovědnost velitelů za činy vojáků – Doctrine of command responsibility
Ondřej Šťastný

Diskriminace žen. Sociální pandemie – Discrimination against Women. A Social Pandemy.
Anna Mintálová

Zákaz diskriminace žen. Násilí páchané na ženách. Přiblížení problémů násilí na ženách v Jižní Asii – Prohibition of Discrimination against Women. Violence against Women. Gender-based Violence in South Asia.
Andrea Straková

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a její implementace v České republice – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Implementation in the Czech Republic
Blanka Žáčková

Ochrana životního prostředí Antarktidy – Protection of the Antarctic environment
Veronika Jůvová

Česká vědecká stanice v Antarktidě. Nejen „Proč?“, „Jak?“ a „Co dál?“ – Czech Scientifical Station in Antarctic. Not only „Why?“, „How“ and „What now?“
Tomáš Křížek

Mohlo by Vás zajímat:

Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo trestní, právo mezinárodních prostorů a právní úpravu zákazu obchodování s lidmi
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)