.
.č. 08: Casebook - 2. doplněné vydání
......
Výběr případů z mezinárodního práva veřejného
......
Autor :
Pavel Šturma a kol.
ISBN :
978-80-87146-37-8
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Tato publikace je určena především studentům PF UK v Praze pro seminární výuku předmětu Mezinárodní právo veřejné, ale může být využita při studiu mezinárodního práva veřejného na jiných vysokých školách, jakož i dalším zájemcům o tento obor.

OBSAH

1. STÁLÝ DVŮR MEZINÁRODNÍ SPRAVEDLNOSTI
1.1 Německé zájmy v Polském Horním Slezsku
1.2 Lotus
1.3 Chorzówská továrna
1.4 Východní Grónsko

2. MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
2.1 Korfský průliv
2.2 Náhrada škod utrpěných ve službách OSN
2.3 Diplomatický azyl
2.4 Rybolovný případ
2.5 Výklad dohody mezi WHO a Egyptem
2.6 Nottebohm
2.7 Právo průchodu přes indické území
2.8 Chrám Preah Vihear
2.9 Pevninská mělčina Severního moře
2.10 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
2.11 Namibie
2.12 Nukleární testy v Pacifiku
2.13 Západní Sahara
2.14 Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu
2.15 Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní
2.16 ELSI – Elettronica Sicula S.P.A.
2.17 Protokol z Doha
2.18 Legalita hrozby nebo použití jaderných zbraní
2.19 Gabčíkovo-Nagymaros
2.20 LaGrand
2.21 Zatýkací rozkaz
2.22 Palestinsko-izraelská zeď
2.23 Genocida
2.24 Kosovo

3. MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ ORGÁNY OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV
3.1 Severní Irsko
3.2 Soering
3.3 Loizidou
3.4 Alzery
3.5 D. H. a ostatní v. Česká republika

4. MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁLY
4.1 Tadić
4.2 Erdemović
4.3 Akayesu
4.4 Kajelijeli

5. MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE
5.1 Alabama
5.2 Las Palmas
5.3 Naulilaa
5.4 Trail Smelter
5.5 CME
5.6 ČSOB

6. JINÉ PŘÍPADY
6.1 Caroline
6.2 Adolf Eichmann
6.3 Saiga 2

Mohlo by Vás zajímat:

Sborník č. 47: II. konference SVOČ
Pavel Šturma (ed.)