.
.Právní postavení náboženských menšin
......
......
Autor :
Harald Christian Scheu, Jakub Kříž, Kateřina Děkanovská (eds.)
ISBN :
978-80-87146-82-8
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Tato publikace je věnována aktuálním otázkám souvisejícím s postavením náboženských menšin v evropských společnostech. Přestože těžištěm studie je relevantní úprava v současném právu, zohledňuje publikace také komplexní historické a mimoprávní aspekty.

OBSAH

1. Status a ochrana náboženských menšin (Harald Christian Scheu)
  1.1 Postavení náboženských komunit v systému mezinárodní ochrany menšin
  1.2 Ochrana náboženských komunit v národním právu
  1.3 Pohled mezinárodních orgánů na ochranu náboženských menšin
  1.4 Model kulturního konfliktu a náboženské menšiny
  1.5 Perspektivy práva kulturního konfliktu

2. Náboženské menšiny v prostředí českých zemí
  2.1 České země a tradice náboženských menšin (René Petráš)
  2.2 Spolky a jiné alternativy k registraci církví podle zákona č.3/2002 Sb. (Jakub Kříž)
  2.3 Náboženské menšiny a mezináboženský dialog (Kateřina Děkanovská)
  2.4 Náboženství a migrace: Několik poznámek ke svobodě vyznání a rozsahu poskytované ochrany ve vztahu k migrujícím osobám (Eva Holá)

3. Duchovní a zaměstnanci církví
  3.1 Ochrana duchovních před skončením služebního poměru (Martin Štefko)
  3.2 Autonomie církve v pracovněprávních záležitostech jako součást ochrany národnostních menšin (Harald Christian Scheu)
  3.3 Teologické předpoklady autonomie církve při ustavování duchovních (Stanislav Přibyl)
  3.4 Duchovní církví a náboženských společností v 1. Stupni registrace – výzva pro pracovní právo i zákon o církvích a náboženských společnostech (Kateřina Děkanovská)

4. Nové výzvy pro náboženskou svobodu
  4.1 Střet autonomie církví a antidiskriminačního práva (Jakub Kříž)
  4.2 Problems Facing Religious Freedom in Europe (Roger Kiska)

5. Inspirace zahraničím:postavení náboženských menšin v Rakousku (WolfgangWieshaider)
  5.1 Různé proudy náboženské
  5.2 Právní subjektivita na různých úrovních a její důsledky
  5.3 Vliv náboženských norem na státní právní řád
  5.4 Právní postavení národnostních skupin

Příloha: Problémy náboženské svobody v Evropě (překlad konferenčního příspěvku Rogera Kisky)

Mohlo by Vás zajímat:

Církve a školství
Záboj Horák