.
.č. 2: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace
......
......
Autor :
Kolektiv autorů
ISBN :
978-80-87146-54-5
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva spolu s některými studenty.

Prvním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat a porovnat regionální mezinárodní úpravy ochrany lidských práv (v Africe, Americe, na Blízkém východě, popř. též v Asii) a regionální či subregionální systémy v Evropě.

Dalším cílem bylo prozkoumat některé projevy tematické diferenciace mezinárodního práva lidských práv a jejich vztah k jiným oblastem či obecným institutům mezinárodního práva.

Projekt se rovněž zaměřil na problém aplikace a dodržování lidských práv ve specifickém kontextu ozbrojeného konfliktu.

OBSAH

ÚVOD
Pavel Šturma

REGIONÁLNÍ ASPEKTY
Extrateritoriální aplikace lidských práv – Pohled z Evropy a z Ameriky
Veronika Bílková

Ochrana lidských práv v asijském a americkém regionu
Věra Honusková

Vývoj a důsledky proliferácie kontrolných mechanizmov v oblasti ľudských práv na africkom kontinente
Martin Faix

Ľudské práva vs. väzni na africkom kontinente
Jana Ondrovičová

Tzv. arabské jaro v Libyi a lidská práva
Jitka Hanko

Současné postavení domorodého obyvatelstva v americkém systému ochrany lidských práv
Mirek Kaštyl

TEMATICKÉ ASPEKTY
Bezpečnost jednotlivců a lidská práva
Jan Ondřej

Dětský voják – fenomén doby a současné mezinárodní právo
Stanislava Hybnerová

Účast dětí v mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktech
Gabriela Kopuletá

Následky účasti dětí na ozbrojených konfliktech
Alla Tymofeyeva

Kontrolní mechanismy v oblasti problematiky dětí v ozbrojeném konfliktu
Jana Hlaváčová

Boj proti terorismu vs. ochrana lidských práv
Kamila Šrolerová

STRUKTURÁLNÍ ASPEKTY
Odpovědnost států a problém diferenciace či integrace mezinárodního práva v oblasti lidských práv a ochrany investic
Pavel Šturma

Prolínání ochrany lidských práv a ochrany investic
Vladimír Balaš

Využívání mezistátních stížností v rámci jednotlivých kontrolních mechanismů smluvních lidsko-právních systémů
Denisa Budilová

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma

Mohlo by Vás zajímat:

Odpovědnost za ochranu (R2P)
Veronika Bílková