.
.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě University Karlovy
......
......
Autor :
J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.)
ISBN :
978-80-904209-2-2
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Diskusní fórum XI. konané 21. 11. 2008

Úprava odpovědnosti za škodu v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska srovnávací analýzy
Prof. Dr. Helmut Koziol, European Centre of Tort and Insurance Law, Vídeň

Odpovědnost za škodu v návrhu občanského zákoníku z pohledu soudce
JUDr. Marta Škárová, Nejvyšší soud České republiky

Způsob a rozsah náhrady škody v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska právní komparatistiky
prof. Dr. Ernst Karner, Universita Vídeň

Způsob a rozsah náhrady škody – vybrané otázky
JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud České republiky

Bezdůvodné obohacení v návrhu českého občanského zákoníku – z evropské perspektivy
prof. Dr. Jan Smits, Universita Tilburg

Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku
prof. JUDr. Luboš Tichý, Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Základní problémy současné právní úpravy bezdůvodného obohacení a jeho reflexe v návrhu občanského zákoníku
JUDr. Filip Melzer, Právnická fakulta University Palackého, Olomouc

Diskusní fórum XII. konané 5. 12. 2008

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího
prof. Hector Mac Queen, Universita Edinburg

Prodej podniku v návrhu občanského zákoníku
prof. Dr. Stanislava Černá, Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Odpovědnost prodávajícího a kupujícího
prof. Dr. Ulrich Magnus, Universita Hamburk

Povinnost prodávajícího dodat zboží a přechod nebezpečí
Dr. Miloš Tomsa, Vrchní soud Praha

Výminky v kupní smlouvě
Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů

Na náklady spojené s vydáním tohoto sborníku přispěli T-Mobile Czech Republic, a.s., advokátní kancelář Wolf Theiss advokáti s.r.o. a advokátní kancelář Schönherr v.o.s.