.
.č. 52: VI. konference Studentské vědecké odborné činnosti
......
sekce doktorandských prací
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-84-2
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tento sborník přináší práce studentů doktorandského studia z fakultního kola SVOČ, které probíhalo v květnu a červnu 2013.

OBSAH

PRÁCE Z TRESTNÍHO PRÁVA

Úvahy nad základními stavebními kameny (a jejich nedostatky) českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Lukáš Bohuslav

Základy trestní odpovědnosti za účastenství v trestním právu
Vladimír Pelc

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti z hlediska trestního práva
Michaela Pobořilová

Vybrané navrhované změny trestního zákoníku – § 192, 193b TZ
Kateřina Lukášová

K problematice dodržování podmínek zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot
v trestním řízení
Michal Sýkora

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA V EVROPSKÉM A MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Reforma kolektivní správy autorských práv z perspektivy vnitřního trhu EU
Peter Mikita

Plain Packaging v medzinárodnom investičnom režime
Tomáš Lipták

Přežijí státy globální oteplování? (koncept státu v nových podmínkách)
Milan Lipovský

Ochrana osobních údajů v judikatuře Soudního dvora EU – moderní technologie a ochrana osobních údajů
Monika Matysová

Právní úprava ochrany kormorána v ČR a v Evropě (srovnávací studie)
Petr Šedina

Transparentnost v investiční arbitráži
Theodor Klán

Aktuální změny patentového práva ve světě a jejich dopad na české přihlašovatele
Jindřich Kalíšek

Mohlo by Vás zajímat:

Rekodifikace trestního práva procesního
Kolektiv autorů