.
.č. 1: Proměny mezinárodního práva a jeho nauky:
vybrané koncepty
......
Studie z mezinárodního práva č.1
......
Autor :
ISBN :
978-80-87146-42-2
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
Úvod
Pavel Šturma
Proměny mezinárodního práva a jeho nauky
Humanitární intervence a Responsibility to Protect
Jana Ondrovičová
Humanitárna intervencia
Lidská práva a otázka genderových studií
Stanislava Hýbnerová
Genderová problematika v mezinárodním právu
Věra Honusková
Výklad definice uprchlíka z genderového hlediska
Martin Faix
Aktuálne k gendrovým otázkam na africkom kontinente
Gabriela Kopuletá
Genderové aspekty v mezinárodním humanitárním právu
Jana Hlaváčová
Problematika genderu v činnosti Organizace spojených národů v 90. letech 20. století
Petra Ingerová
Obchodování s lidmi: Přínos Palermského protokolu
Miroslav Kaštyl
Několik poznámek k diplomatickým zárukám
Alla Tymofeyeva
Zastoupení žen v orgánech státní moci na Ukrajině
Mezinárodní bezpečnost
Jan Ondřej
Šíření jaderných zbraní – hrozba pro mezinárodní bezpečnost
Kamila Šrolerová
Jaderný terorismus s důrazem na rezoluci Rady Bezpečnosti OSN č. 1540/2004
Investice a jejich ochrana
Vladimír Balaš
Vyvlastnění, regulační opatření a investiční spory
Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva
Jitka Hanko
Teoretické přemítání o vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva
Závěry a doporučení
Pavel Šturma