.
.č. 1: Pojem a teorie lidských práv
......
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-77-4
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Publikace se zabývá teorií lidských práv, právně teoretickými aspekty lidských práv, návrhy nových mechanismů ochrany lidských práv v EU a některými otázkami sociálních práv.

OBSAH

1. Úvod: Teorie a politika lidských práv
Pavel Šturma
  2. Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv
  Pavel Ondřejek
   3. Nové mechanismy ochrany lidských práv v Evropské unii jako žádoucí cíl, ale nežádoucí prostředek: několik poznámek
   k tzv. Heidelberskému návrhu
   Jana Ondřejková
    4. Právo neprivilegovaných občanů třetích států na práci
    Martin Štefko

    PŘÍLOHY:
    Všeobecná deklarace lidských práv (1948)
    Vídeňská deklarace Světové konference o lidských právech (1993)
    Deklarace MOP o základních zásadách a právech v práci (1998)

    Mohlo by Vás zajímat:

    Standard lidských práv v Evropě
    Dagmar Černá