.
.č. 39: Náhradní výchova dětí - možnosti a meze
......
Kolokvium I.
......
Autor :
ISBN :
978-80-87146-05-7
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Úvod
Dořák Jan – Radvanová Senta

Náhradní výchova dětí – pohled nestátní neziskové organizace, zabývající se sanací rodiny
Bechyňová Věra

Náhradní výchova dětí – některé praktické problémy v zařízeních resortu zdravotnictví
Biskup Pavel – Pokorná Eva

Dětský soudce (Juge des enfants) a jeho role ve francouzském soudním systému: několik poznámek k tzv. výchovné pomoci
Elischer David

Náhradní péče o dítě – právní rámec v obecných souvislostech
Frinta Ondřej – Melicharová Dita

Principy osvojení pro novou právní úpravu
Hrubá Michaela

Stručný vývoj ústavní výchovy od roku 1990 do dneška
Kohoutová Michaela

Výsledky využívání psychologie v pěstounské péči
Koluchová Jarmila

Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda
Králíčková Michaela

Náhradní výchova dětí – praktické zkušenosti kojeneckého ústavu
Neduchalová Anna

„Nezaměstnanost z pohledu problematiky dětského domova“
Opravil Milan

Některé problémy v současném pojetí ústavní a ochranné výchovy
Pilař Jiří

Jaká je pravda o nákladech ústavní péče (MSMT) ve srovnání s náklady na jinou formu náhradní péče?
Průšová Lenka

Je rozdělení ústavní výchovy mezi 3 resorty zásadní překážkou?
Řezníček Tomáš

Vzájemný vztah svěření dítěte do výchovy třetí osoby soudem dle § 45 a řízení o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů dle § 59 odst. 2 v mezinárodních vztazích
Sedlák Petr

Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí
Sobotková Irena

Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy
Sobotková Irena

Některé problémy realizace ústavní výchovy v zařízeních resortu MŠMT
Vančura Viktor

Kritická poznámka k nekoncepčnímu začlenění zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Westphalová Lenka

Mohlo by Vás zajímat:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
The Faculty of Law of Charles University in Prague
Jan Kuklík a kolektiv.