.
.č. 37: VIII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo trestní,
právo mezinárodních prostorů a právní úpravu zákazu
obchodování s lidmi
......
Sborník studentských prací
......
Autor :
ISBN :
978-80-85889-98-7
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

1.místo
Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví s přihlédnutím k aplikaci čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Ivan Chalupa

2.místo
Právní postavení a ochrana neprivilegovaných bojovníků (Válka v Afghánistánu a postavení zajatých bojovníků Talibanu a Al-Kajdy)
Ondřej Chovanec

3.místo
Čtyřicet let Kosmické smlouvy (Dnešní pohled na základní dokument kosmického práva a nástin jeho možného dalšího vývoje)
Pavel Pražák

3.místo
Zločiny proti lidskosti (Nejvýznamnější historické události a jejich postih v praxi mezinárodních trestních tribunálů)
Veronika Podlahová

Další příspěvky:
Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci aplikace Úmluvy o zamezení trestání zločinu genocidy z 26.2.2007
Filip Michalec

USA jako garant bezpečnosti namísto OSN?
Jakub Houžvic

Ochrana životního prostředí Antarktidy
Veronika Konečná

Ochrana životního prostředí Antarktidy
Tereza Ječná

Vztah migrace a obchodu s lidmi
Karolína Linhartová

Ochrana a podpora mezinárodních investic
Michaela Fedrová

Mohlo by Vás zajímat:

Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete.
Luboš Tichý (ed.)