.
.č. 6: Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv
......
......
Autor :
Pavel Šturma, Karolina Žákovská a kol.
ISBN :
978-80-87975-08-4
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
V tomto svazku Studií z lidských práv je věnována pozornost několika tématům, která odrážejí napětí mezi zákazem diskriminace na straně jedné
a ochranou kolektivních práv na straně druhé. Jednotlivé příspěvky zkoumají obecné i zvláštní otázky z pohledu právní teorie, českého práva
i mezinárodního a evropského práva.

OBSAH

Úvod: Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv
Pavel Šturma

Antidiskriminační právo jako postmoderní renesance právních privilegií
Petr Svoboda

Rovnost a Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
Stanislava Hýbnerová

Diskriminace vězňů při výkonu volebního práva
Marek Antoš

Nerovné postavení poskytovatelů zdravotních služeb v ČR ve světle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
Helena Peterková

Pozitivní opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Martin Štefko

Nezletilí cizinci bez doprovodu a právo na vzdělání
Kristina Chocholáčková

Práva domorodých národů jako nástroj ochrany životního prostředí
Karolina Žákovská

Mohlo by Vás zajímat:

Právní postavení náboženských menšin
Harald Christian Scheu, Jakub Kříž, Kateřina Děkanovská (eds.