.
.č. 56: Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi
......
......
Autor :
Jan Wintr, Marek Antoš eds.
ISBN :
978-80-87975-04-6
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tento sborník je jedním ze dvou hlavních výstupů projektu „Aktuální otázky ústavního práva: rovnost a diskriminace, politický systém“, SVV č. 260016/2014, který byl financován z prostředků University Karlovy, určených na specifický vysokoškolský výzkum.

Obsahuje práce, které byly prezentovány v rámci jarního výjezdního semináře, který se konal 10. až 13. dubna 2014 v Peci pod Sněžkou. Rovnost a zákaz diskriminace jsou významným tématem soudobého ústavního práva , mezinárodního práva, práva Evropské unie, dalších právních odvětví, jakož i politologie a filosofie.

OBSAH

Projevy nenávisti v demokratickém právním státě
Daniel Askari

Přístup Evropského soudu pro lidská práva k zákazu diskriminace zejména v některých otázkách týkajících se příslušníků romského etnika
Bára Bečvářová

Judikatura Nejvyššího soudu k poslanecké imunitě
Viktor Derka

Proporcionalita trestání vzhledem k majetku – rovnost či nerovnost?
Jakub Drápal

Zločiny z nenávisti a nenávistné projevy: Jiná skupina osob v praxi zákona č. 40/2009 Sb.
Tomáš Friedel

Nechat Spravedlnosti šátek? Diskurz barvosleposti a jeho kritika Jan Géryk

Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce antidiskriminačního práva EU v oblasti genderu
Zuzana Holakovská

Rovnost v judikatuře Ústavního soudu České republiky
Jan Chmel

Diskriminace mentálně postižených
Podmínky odebrání a přiznání svéprávnosti
Pavlína Krausová

Iracionální rasové předsudky u soudců
Michal Kuk

Diskriminace na základě zdravotního postižení
Pavla Nehasilová

Rasová profi lace
Tomáš Ochodek

Protichůdné přístupy, nebo komplementární části?
Sára Růžičková

Lustrační zákony a jejich ústavnost dnes
Jakub Stejskal

Náboženská svoboda jako důvod diskriminace na základě sexuální orientace
Jan Váňa

Mohlo by Vás zajímat:

Právo a menšiny
Kolektiv autorů