.
.č. 36: Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii. Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich und in der Europäischen Union
......
......
Autor :
Luboš Tichý (ed.)
ISBN :
80-85889-96-3
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH/INHALT

Předmluva/Vorwort

Veřejná služba mezi „trhem“ a „státem“
Öffentliche Daseinsvorsorge zwischen „Markt“ und „Staat“
Johann Christian Pielow

Budoucnost veřejné služby ve vývoji evropské hospodářské koncepce
Die Zukunft der Daseinsvorsorge in der Entwicklung der europäischen Wirtschaftsverfassung
Peter-Christian Müller-Graff

Pojem veřejné služby, jeho vývoj a právní úprava
Der Begriff der Daseinsvorsorge, seine Entwicklung und Regulierung (Zusammenfassung)
Luboš Tichý

Služby obecného hospodářského zájmu v telekomunikacích a energetickém průmyslu
Die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in den Bereichen der Telekommunikation und Energie
Bernd-Christian Funk

Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace
European healthcare and education integrated and privatised (Summary)
Filip Křepelka

Regulace a institucionální nezávislost v oblasti veřejných služeb
Regulierung und institutionelle Unabhängigkeit im Bereich der Daseinsvorsorge
Rainer Arnold

Mohlo by Vás zajímat:

Zákonodárství bez parlamentů
Jan Kysela