.
.č. 3: Nová lidská práva
......
......
Autor :
Kristina Chocholáčková, Milan Lipovský, Kamila Hájíčková, Martin Štefko, Karolina Žákovská
ISBN :
978-80-87146-83-5
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Tato analytická publikace volí odlišný přístup k problematice nových práv. Namísto obecných otázek posunu a prosazování se nových lidských práv v cyklu norem, se tato práce zaměřuje spíše na několik málo práv, jejichž obsahu však věnuje podrobnou analýzu.

Jedná se zde o právo na mír nebo právo na vyhovující životní prostředí
v souvislosti s právy migrantů, popř. v kontextu ochrany proti znečišťování prostředí. Při bližším pohledu je zřejmé, že nejde vždy (a výlučně) jen o nová práva, ale také o kombinaci a novou interpretaci některých starších lidských práv.

OBSAH

1. Předmluva: Nová lidská práva, nebo nová interpretace starých práv?
Pavel Šturma

2. Právo na mír
Kamila Hájíčková

3. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace
Karolina Žákovská, Milan Lipovský

4. Právo na neznečištěné životní prostředí a problematika elektroodpadu
Kristina Chocholáčková

5. Právo na minimální odměnu za práci
Martin Štefko

6. Závěry

Mohlo by Vás zajímat:

Standard lidských práv v Evropě
Dagmar Černá