.
.č. 61: Ústavní teorie
......
......
Autor :
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
ISBN :
978-80-87975-28-2
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Sborník obsahuje dvanáct příspěvků o různých problémech ústavní teorie. Tyto příspěvky zazněly na výjezdním semináři v Peci pod Sněžkou, ve dnech 16. - 19. dubna 2015 během diskuse studentů a studentek PF UK s třemi učiteli a pěti doktorandy v roli mentorů.

OBSAH

Úvod
Marek Antoš a Jan Wintr

O ústavodárné moci (islandského) lidu
Dominik Andreska

Ochrana práv menšin versus rozhodnutí se silnou demokratickou legitimitou
Daniel Askari

Koncepce suverenity M. Loughlina v kontextu Evropské unie
Kristina Blažková

Teorie výjimečného stavu: norma, decise a jejich prolnutí
Jan Géryk

Význam deľby moci v súčasnosti s akcentom na soudcovský aktivismus
Slavomíra Henčeková

Demokracie, lidská práva a maďarský neliberální stát
Jan Chmel

Kde se vzala, tu se vzala česká Ústava aneb o legitimizaci naší ústavní listiny
Sára Klačko

Koncept smíšené vlády v historii politické filosofie
Martin Koloušek

Dokud nás revoluce nerozdělí
Alžběta Kubitová

Srovnávací argumentace před ústavními soudy
Kristián Léko

Trust me, Iʹm a Lawyer
Martin Madej

Probíhá v britském parlamentu střet suverenity a devoluce?
Barbora Obračajová

Mohlo by Vás zajímat:

Ústavní rámec politiky
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)