.
.Kulturní život německé menšiny v České republice
......
......
Autor :
Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný
ISBN :
978-80-87975-32-9
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Záměrem této publikace je poskytnout čtenáři vhled do kulturního vývoje německé menšiny v České republice. Autoři tohoto díla se snaží zjistit, jaký je stav současné kulturní produkce německé menšiny v ČR a jak tato produkce formuje etnickou a kulturní identitu dané skupiny.

OBSAH

1. Teoretická východiska
  1.1 Etnické a národnostní menšiny – terminologická diskuze
  1.2 Menšiny – globalizace – glokalizace
  1.3 Trendy současné menšinové politiky

2. Historická a socio-demografická charakteristika německé menšiny
  2.1 Nástin situace do roku 1945
  2.2 Situace let 1945 – 1948
  2.3 Situace let 1948 – 1968
  2.4 Situace let 1968 – 1989
  2.5 Situace od roku 1989
  2.6 Sociodemografická situace českých Němců

3. Spolková činnost německé menšiny
  3.1 Kulturního sdružení
  3.2 Svaz Němců/Shromáždění Němců

4. Kulturní aktivity německé menšiny
  4.1 Kulturní život českých Němců do roku 1989
  4.2 Současná kulturní činnost německé menšiny

5. Jazyková situace německé menšiny
  5.1 Jazyková situace a jazyková identita českých Němců
  5.2 Podpora německého jazyka organizacemi německé menšiny

6. Mediální produkce německé menšiny
  6.1 Aufbau und Frieden a ideologie práce s německou menšinou
  6.2 Prager Volkszeitung
  6.3 Rozhlas pro Němce
  6.4 Od Deutsche Zeitung po Landeszeitung

  Mohlo by Vás zajímat:

  1/2013 Právo a menšiny
  Kolektiv autorů