.
.č. 44: I. Konference studentské vědecké odborné činnosti
......
Sborník vítězných prací (květen a červen 2008)
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-8087146-18-7
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

AUTORSKÉ PRÁVO

Problematika interpretace třístupňového testu
Petera Jaromír

Srovnání vybraných veřejných licencí
Jansa Petr

Právní ochrana zdrojového kódu počítačového programu z hlediska autorskoprávního a práv průmyslových
Šurina Štefan

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Potřebují USA Mezinárodní trestní soud, potřebuje Mezinárodní soud USA?
Matušinová Anna

Mobilita pacientů v Evropské unii
Ratajová Daniela

Právo na život v kontextu Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách
Chalupa Ivan

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Financování kultury pomocí grantů
Beránková Barbora

Riadenie akciovej společnosti
Sivý Milan

Náborové metody na trhu práce
Stabrynová Michaela

Vliv zavedení eura na malé a střední podniky
Lehkoživová Ivana

Systém a vývoj penzijního připojištění
Rothová Kateřina, Kolaříková Anna

Aktuální otázky daňové reformy ČR v roce 2008
Šperlová Martina

OBČANSKÉ PRÁVO

Obchodní podíl v s.r.o. ve společném jmění manželů a některá úskalí jeho vypořádání v rámci řízení o dědictví
Žalud Václav

Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu z pohledu sociální sociálně-právní ochrany dětí
Kopuletá Gabriela

Aplikační praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vztahu ke sledování kamerovým systémem
Morávek Jakub

PRÁVNÍ DĚJINY

Vybrané otázky římského procesu a čas
Pešková Jana

Osudy majetku schwarzenberské primogenitury v letech 1938 – 1950 (Lex Schwarzenberg)
Trnka Ondřej

Mezní soud
Sedmidubský Jan

TRESTNÍ PRÁVO

Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu?
Hlavová Lucie

Role dětského pacienta v soudním rozhodování
Peterková Helena

Pomoc obětem trestných činů
Měsíčková Lenka

ÚSTAVNÍ PRÁVO

Volebná povinnosť
Barilik Igor Nikolaj

Prohlášení Ústavy 9. května a pojem lidové demokracie
Grinc Jan

Limity slobody prejavu
Pevná Eva

Mohlo by Vás zajímat:

Sborník č. 47: II. konference SVOČ
Pavel Šturma (ed.)