.
.Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností
......
......
Autor :
Milan Vrba (ed.)
ISBN :
978-80-87146-78-1
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Předmětem předkládané kolektivní monografie je problematika spojující obligační právo
s právem obchodních korporací.

OBSAH

Zodpovednostné vzťahy vznikajúce v procese kreácie obchodnej spoločnosti
Žofia Šuleková

Doktrína Piercing the Corporate Veil
Milan Kostohryz

Principy Corporate Governance ve vztahu k rekodifikaci obchodního práva
Igor Večeř

Odpovědnost členů orgánu společnosti za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a povinnosti loajality
Tomáš Dočkal

Pravidlo podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních korporacích
Klára Kulhánková

Zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti (v zmysle slovenského Obchodného zákonníka)
Kinga Alakszová

Povinnosť štatutárneho orgánu riadiť sa pokynmi iného orgánu a dopad na zodpovednosť štatutárneho orgánu
Jana Duračinská

Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu v súvislosti s kumuláciou jeho konateľských titulov
Marko Deák

Sankční ručení členů orgánů při způsobení škody obchodní společnosti
Milan Vrba

K (trestní) odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní společnosti za nesplnění povinnosti v insolvenčním řízení
Jan Zůbek

Trestnoprávna zodpovednosť štatutárneho orgánu v prípade porušenia zákazu konkurencie
Viliam Poništ

Odpovědnost a ručení v souvislosti s činností sportovních klubů a organizací
Petr Vybíral

Zodpovednostné vzťahy v rámci vnútornej organizácie obchodných spoločností s cudzím prvkom
Ľubica Gregová Širicová

Odpovědnost věci aneb svěřenský fond
Ivan Houfek