.
.Soukromé vymáhání kartelového práva
......
......
Autor :
Luboš Tichý et al.
ISBN :
978-80904209-5-3
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

ČÁST I – POJEM, VÝZNAM, KONCEPCE

Vymáhání evropského soutěžního práva – harmonizace soukromých a veřejných přístupů v rámci pluralitního modelu
Jörg Philipp Terhechte
Soukromé prosazování soutěžního práva a přístup
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Michal Petr

ČÁST II – ŠKODA Z HLEDISKA EKONOMIE A PRÁVA

Újma a škoda jako ekonomické a právní kategorie kartelového práva
Thomas Eger, Peter Weise
Ekonomicko-právní souvislosti odpovědnosti za škodu
Josef Bejček

ČÁST III – „ODSUNUTÍ“ ŠKODY

Odsunutí škody 
Friedrich Wenzel Bulst
Aktivní legitimace a obrana na základě odsunutí škody v řízeních o náhradu škody za porušení pravidel hospodářské soutěže: retributivní spravedlnost nebo efektivita?
Jindřich Kloub

ČÁST IV – KOLEKTIVNÍ OCHRANA

Kolektivní vymáhání soutěžního práva – co je v diskusi špatně
Hans-W. Micklitz
Kolektivní ochrana kartelového práva v ČR
František Zoulík

ČÁST V – DOKAZOVÁNÍ

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva – dokazování
Alexander Bruns
Dokazování v soutěžních kauzách – problémy v právním řádu ČR
Miroslav Uřičař
Dokazování v soutěžních případech ve střední a východní Evropě
Günter Bauer, Katharina Kitzberger

ČÁST VI – PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ V EVROPSKÉ SOUTĚŽNÍ SÍTI

Uznávání cizích rozhodnutí v rámci Evropské soutěžní sítě
Jürgen Basedow
Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU
Luboš Tichý

ČÁST VII – ZKUŠENOSTI A VÝHLEDY

Ideální model soukromého vynucování soutěžního práva
Albert Foer
Vzestup soukromoprávní soutěžní kultury – zkušenosti a vize
Andreas Heinemann
Soukromé či veřejné vymáhání soutěžního práva
Robert Neruda

Poděkování za vydání této knihy patří Alexander von Humboldt Stiftung, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, T-Mobile Czech Republic a.s., Wolf Theiss advokáti, s.r.o. a Schönherr v.o.s.

Mohlo by Vás zajímat:

Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislatvního vývoje směrnice o službách)
Luboš Tichý, Jiří Hrádek, Jiří Vlastník