.
.č. 8: Dnes migranti - zítra uprchlící?
......
Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu
......
Autor :
Věra Honusková, Eliška Flídrová, Linda Janků (eds.) a kol.
ISBN :
978-80-87975-23-7
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Kniha je rozdělena do pěti částí. V první části se zabývá problémem existence osob, které potřebují ochranu, ale nenaplňují definici uprchlíka,
a vymezuje samotný termín „nepravý uprchlík“ a jeho význam.

Další dvě části publikace se věnují jednotlivým skupinám migrantů, které by bylo možné pod pojmem „nepraví“ uprchlíci zahrnout. Tito „nepraví“ uprchlíci jsou v nich rozděleni do dvou skupin, a sice na environmentální uprchlíky a válečné uprchlíky.

Čtvrtá část se zaměřuje na otázku možnosti a rozsahu nepřímé ochrany „nepravých“ uprchlíků, a to především prostřednictvím Evropské úmluvy
o lidských právech a na ni navázané judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Publikaci pak v její poslední části uzavírá závěrečná reflexe a kritické zamyšlení editorek.

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO
Eliška Flídrová, Věra Honusková, Linda Janků

I. NOVÉ TRENDY NUCENÉ MIGRACE A „NEPRAVÍ“ UPRCHLÍCI

Kdo jsou „nepraví“ uprchlíci a jaké je jejich postavení v mezinárodním právu?
Věra Honusková

II. PRÁVNÍ POSTAVENÍ NEPRAVÝCH UPRCHLÍKŮ I: ENVIRONMENTÁLNÍ MIGRANTI

Fenomén environmentální migrace
Robert Stojanov, Ilan Kelman, Barbora Duží

Postavení a ochrana environmentálních migrantů v mezinárodním právu
Karolina Žákovská

Práce Komise OSN pro mezinárodní právo v oblasti ochrany osob v případě katastrof
Pavel Šturma

Zánik státu jako důvod pro migraci a jeho právní následky
Milan Lipovský

Migranti z „potápějících se“ ostrovů v rozhodovací praxi států
Barbora Matějková

Vztah rozvojových projektů a environmentální migrace
Martina Hájková

III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ NEPRAVÝCH UPRCHLÍKŮ II: VÁLEČNÍ MIGRANTI

Váleční uprchlíci, možnosti jejich ochrany (dočasná a doplňková ochrana)
Věra Honusková

Možnosti (lidsko)právní ochrany válečných migrantů před zneužitím v rámci vojenské strategie bojujících stran
Tomáš Bruner

IV. PRÁVNÍ POSTAVENÍ NEPRAVÝCH UPRCHLÍKŮ III: NEPŘÍMÁ OCHRANA NEPRAVÝCH UPRCHLÍKŮ

Nepriama ochrana nepravých utečencov prostredníctvom judikatury Evropského súdu pre ľudské práva
Ján Šikuta

Navracení uprchlíků přicházejících přes Středozemní moře: „ non-refoulment“ na volném moři
Eliška Flídrová

Legalita zásahů do práva na osobní svobodu migrantů v kontextu Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Miloš Kulda

Diplomatické záruky a jejich přípustnost při navracení osob s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
Miroslav Kaštyl

Kolize práv migrantů s dalšími dotčenými zájmy: souběh extradičního a azylového řízení a problém tzv. předběžné vazby
Viktor Kundrák

V. ZÁVĚR – CONCLUSION

Dnes migranti, zítra uprchlíci?
Linda Janků, Věra Honusková, Eliška Flídrová

Today migrants, Tomorrow Refugees?
Linda Janků, Věra Honusková, Eliška Flídrová

Mohlo by Vás zajímat:

Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv
Pavel Šturma (ed.)